23 Septembrie, 2019

Cum s-a pronunţat Curtea Constituţională în legătură cu restituirea ajutoarelor pentru autorităţile locale

A fost publicată decizia prin care Curtea Constituţională se pronunţa asupra legalităţii măsurii de restituire a ajutoarelor acordate autorităţilor locale. Decizia nr. 558/2012 a fost publicată în Monitorul oficial nr. 382 din 7 iunie a.c. La sesizarea Instituţiei Avocatului Poporului, Curtea s-a pronunţat asupra excepţiei de neconstituţionalitate pe dispoziţiile art. V alin. (1) teza I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/2012 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul asigurărilor sociale de sănătate şi al finanţelor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 306 din 8 mai 2012. Textul criticat are următorul cuprins: “Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale acordate unităţilor administrativ-teritoriale în anul 2012 prin Hotărârea Guvernului nr. 255/2012 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale, pentru plata unor arierate aferente cheltuielilor curente ...

continuare →

Comisia stabileşte noi măsuri în favoarea stabilităţii, creşterii economice şi locurilor de muncă

Comisia Europeană a adoptat un pachet de recomandări privind măsurile bugetare şi reformele economice menite să sporească stabilitatea financiară, să stimuleze creşterea economică şi să creeze locuri de muncă în UE. Mai jos, vedeţi ce menţiuni se fac referitor la România. Recomandările sunt specifice fiecărei ţări, ţinând seama de situaţia existentă în fiecare stat membru. De asemenea, Comisia a emis recomandări pentru zona euro în ansamblu şi a prezentat viziunea sa privind acţiunile de politică necesare la nivelul UE pentru completarea măsurilor adoptate la nivel naţional, astfel încât să se concretizeze o iniţiativă ambiţioasă de creştere economică a UE, ancorată pe două nivele. Comisia a prezentat, de asemenea, concluziile a 12 analize aprofundate în contextul Procedurii privind dezechilibrele macroeconomice şi a prezentat Consiliului recomandări referitoare la Procedura privind deficitul excesiv. Din acest al doilea set de recomandări specifice pentru fiecare ţară rezultă o serie de mesaje-cheie. Referitor la finanţele publice, ...

continuare →

Ce măsuri se pot institui pentru combaterea spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism?

În Monitorul Oficial 216 din 2 aprilie 2012 au fost publicate Normele privind instituirea măsurilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism prin intermediul activităţii de consultanţă fiscală, aprobate prin Hotărârea nr.7/2012 a Camerei Consultanţilor Fiscali. Normele acestea stabilesc măsuri de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism prin intermediul consultanţilor fiscali şi societăţilor comerciale de consultanţă fiscală. De asemenea, normele mai reglementează standardele minime pentru elaborarea normelor de cunoaştere a clientelei, ca parte esenţială a administrării riscului de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului. Care sunt obligaţiile consultanţilor fiscali şi ale societăţilor comerciale de consultanţă fiscală? Potrivit actului normativ, interesul legitim al consultanţilor fiscali şi al societăţilor comerciale de consultanţă fiscală este acela de a asigura desfăşurarea normală a activităţilor în care acordă consultanţă clienţilor, în ceea ce priveşte: a) acordarea de servicii profesionale în domeniul ...

continuare →

Trebuie să luăm măsuri împotriva risipei de alimente!

Parlamentul European a adoptat o rezoluţie în data de 19 ianuarie 2012 prin care cere luarea unor măsuri urgente pentru a jumătăţi risipa de alimente până în anul 2025, potrivit site-ului Comisiei Europene. Potrivit Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi Promovarea Programelor şi Strategiilor din România – ANPCPPSR - europenii irosesc anual (în restaurante, gospodării, supermaketuri şi de-a lungul reţelelor alimentare de la producător la consumator) până la 50% din alimentele consumabile şi sănătoase, în vreme ce 79 milioane de cetăţeni europeni trăiesc sub limita sărăciei, iar 16 milioane îşi primesc mâncarea de la asociaţii caritabile. Deoarece alimentele sunt irosite în toate stadiile – de către producători, procesatori, distribuitori şi consumatori, deputaţii europeni cer o strategie coordonată, care să combine măsuri la nivel european şi naţional, pentru a îmbunătăţi eficienţa lanţurilor de furnizare şi consum a alimentelor, pentru fiecare sector şi a aborda de urgenţă problema risipei de alimente. Dacă nu se ...

continuare →

Se pregăteşte o reglementare nouă privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale!

În contextul mai larg al pachetului de măsuri în domeniul asistenţei sociale, MMFPS a iniţiat proiectul de lege cu subiectul enunţat în titlu. Încadrarea în clase de calitate a serviciilor sociale ar urma să constituie, în condiţiile prevăzute de lege, un criteriu pentru calcularea cuantumului contribuţiei datorate de beneficiarul serviciului social respectiv. După aprobare, legea este prevăzută să intre în vigoare la 1 ianuarie 2013. În prezent, este în vigoare Ordonanţa Guvernului nr.68/2003 privind serviciile sociale, act normativ aprobat cu modificări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările şi completările ulterioare  şi care se referă la tipologia serviciilor sociale, furnizorii de servicii sociale, personalul care acordă servicii sociale, beneficiarii de servicii sociale, procedura de acordare, jurisdicţie, răspundere, monitorizare, evaluare şi control, organizarea administrativă în domeniul furnizării serviciilor sociale, finanţare. Noul act normativ, cu putere de lege, propus de MMFPS reglementează procesul de evaluare, certificare, monitorizare şi control pentru asigurarea calităţii în ...

continuare →

Noi măsuri pentru stimularea finanţării întreprinderilor sociale

Printr-o propunere de regulament din 7 decembrie, Comisia pune bazele unei pieţe europene puternice pentru fondurile de investiţii sociale. Se introduce o nouă etichetă – „Fond de antreprenoriat social european”, astfel încât investitorii să poată identifica uşor fondurile care se concentrează pe investiţii în întreprinderi sociale europene. Întreprinderile sociale sunt companii care au un impact social pozitiv şi care urmăresc mai degrabă atingerea unor obiective sociale decât maximizarea profitului. Acest sector, aflat în plină creştere, reprezintă deja 10 % din totalul companiilor europene şi angajează peste 11 milioane de salariaţi în Europa. Deşi aceste companii primesc adesea sprijin public, investiţiile private prin intermediul fondurilor care investesc în antreprenoriatul social rămân vitale pentru dezvoltarea lor. Totuşi, aceste fonduri de investiţii sociale specializate sunt rare sau nu sunt suficient de mari. Investiţiile transfrontaliere în astfel de fonduri sunt mult prea complicate şi presupun costuri ridicate. Soluţia avansată de Comisie prevede că, după ce îndeplinesc ...

continuare →

MMFPS a luat măsuri pentru ca agenţii economici să depună la timp aplicaţiile REVISAL

Având în vedere că la 31 octombrie 2011 expiră termenul pentru depunerea aplicaţiilor REVISAL de către agenţii economici şi că în data de 28 octombrie 2011 s-a constatat că în Bucureşti un număr mare de agenţi economici şi-au manifestat intenţia de a depune aceste aplicaţii în ultima zi lucrătoare, MMFPS şi Inspecţia Muncii au luat unele măsuri pentru a evita crearea unor situaţii de blocaj. Vi le prezentăm în rândurile ce urmează:  1. Programul Inspectoratului Teritorial de Muncă Bucureşti a fost prelungit pentru ziua de vineri, 28 octombrie a.c., până la ora 19.00 şi s-a dispus continuarea activităţii şi în zilele de sâmbătă şi duminică până la ora 16.00. 2. Personalul Inspectoratului Teritorial de Muncă Bucureşti a fost suplimentat cu 60 de angajaţi care lucrează pentru preluarea datelor de la agenţii economici, cu 7 angajaţi în activitatea de coordonare, dintre care 2 informaticieni care asigură funcţionarea la parametri optimi a sistemului informatic. ...

continuare →