23 Septembrie, 2019

Cum se aplică măsurile asigurătorii?

Reţinem din Procedură situaţiile în care organul de control poate dispune măsuri asigurătorii, în mod excepţional. Sunt, astfel, enumerate cazurile în care se consideră că există pericolul ca debitorul... ...

continuare →