23 Septembrie, 2019

Monitorul Oficial, Partea I nr. 79 din 26.01.2018 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 5864/2017, Ministerul Educatiei Nationale – MEN

  Ordinul nr. 5864/2017 privind aprobarea programelor scolare pentru disciplina optionala “Mai întâi caracterul” din învatamântul primar si gimnazial

 • Ordinul nr. 25/2018, Ministerul Transporturilor – MT

  Ordinul nr. 25/2018 privind modificarea lit. a) si b) ale art. 1 din Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.055/2006 pentru aprobarea parcului auto normat al Autoritatii Rutiere Române – A.R.R.

 • Ordinul nr. 1653/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI

  Ordinul nr. 1653/2017 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 11 unitati administrativ-teritoriale din judetul Bacau

Monitorul Oficial, Partea I nr. 78 din 26.01.2018 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 33/2018, Casa Nationala a Asigurarilor de Sanatate – CNAS

  Ordinul nr. 33/2018 privind modificarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 299/2017 pentru aprobarea machetelor de raportare fara regim special a indicatorilor specifici si a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor nationale de sanatate curative

 • Decizie nr. 499/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 499/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 pct. 29, ale art. 7 alin. (8) si (9), ale art. 21 alin. (3), ale art. 77 alin. (2) si (3), precum si ale art. 156 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei

 • Decizie nr. 522/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 522/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 53 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei

Monitorul Oficial, Partea I nr. 77 din 26.01.2018 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decretul nr. 73/2018, Presedintele României

  Decretul nr. 73/2018 privind eliberarea din functie a unui judecator

 • Decretul nr. 74/2018, Presedintele României

  Decretul nr. 74/2018 privind eliberarea din functie a unui procuror

 • Decretul nr. 75/2018, Presedintele României

  Decretul nr. 75/2018 privind eliberarea din functie a unui procuror

 • Decizie nr. 593/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 593/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 41 din Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 • Ordinul nr. 1665/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI

  Ordinul nr. 1665/2017 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor în unitatea administrativ-teritoriala Milcov, judetul Olt, unitatea administrativ-teritoriala Segarcea Vale, judetul Teleorman, si unitatea administrativ-teritoriala Clinceni, judetul Ilfov

 • Decizie nr. 60/2018, Autoritatea de Supraveghere Financiara – ASF

  Decizia nr. 60/2018 privind aprobarea cererii de suspendare a activitatii Societatii OCEANIA INSURANCE BROKER – S.R.L.

 • Ordinul nr. 489/2018, Ministerul Muncii si Justitiei Sociale

  Ordinul nr. 489/2018 pentru aprobarea modelului contractului de asigurare sociala si al actului aditional la acesta, utilizate în sistemul public de pensii

 • Ordinul nr. 3/2018, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI

  Ordinul nr. 3/2018 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unitati administrativ-teritoriale din judetul Olt

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 15 din 26.01.2018 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 26.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 26.01.2018 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Orasul Sânnicolau Mare, judetul Timis, publica Raportul final în vederea acordarii de finantare nerambursabila pe anul 2017, valabil din data de 28.12.2017

 • Achizitia publica de servicii din 26.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 26.01.2018 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Municipiului Marghita, Marghita, judetul Bihor, publica Raportul contractelor de finantare nerambursabila încheiate în cursul anului 2017, pentru domeniile cultura si sport

 • Achizitia publica de servicii din 26.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 26.01.2018 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – U.A.T. JUDETUL HUNEDOARA, Deva, judetul Hunedoara, publica Raportul anual al finantarilor nerambursabile pentru anul 2017

 • Achizitia publica de servicii din 25.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 25.01.2018 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Consiliul Judetean Tulcea, Tulcea, judetul Tulcea, urmeaza sa concesioneze un teren piscicol, “Amenajarea piscicola Popina” impreuna cu urmatoarele active: diguri aparare, compartimentare, platforme, terasamente, canale alimentare, evacuare si drenoare, care apartin amenajarii piscicole

 • Achizitia publica de servicii din 25.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 25.01.2018 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Focuri, comuna Focuri, judetul Iasi, urmeaza sa concesioneze iazul Focuri, în vederea realizarii de culturi piscicole si activitati conexe

Monitorul Oficial, Partea I nr. 76 din 25.01.2018 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizie nr. 30/2018, Prim-ministru

  Decizia nr. 30/2018 privind constatarea încetarii de drept a raportului de serviciu al domnului Csaba Tiberiu Kovacs, secretar general al Autoritatii Electorale Permanente

 • Decizie nr. 31/2018, Prim-ministru

  Decizia nr. 31/2018 pentru stabilirea unor masuri privind conducerea Autoritatii Electorale Permanente

 • Ordinul nr. 1645/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI

  Ordinul nr. 1645/2017 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 28 de unitati administrativ-teritoriale din judetul Dolj

Monitorul Oficial, Partea I nr. 75 din 25.01.2018 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizie nr. 661/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 661/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 100 alin. (3) teza a doua lit. e) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

 • Ordinul nr. 1586/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI

  Ordinul nr. 1586/2017 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 22 de unitati administrativ-teritoriale din judetul Braila

 • Ordinul nr. 2516/2017, Ministerul Afacerilor Externe – MAE

  Ordinul nr. 2516/2017 pentru publicarea Rezolutiei Consiliului de Securitate al ONU 2385 (2017)

 • Rezolutia nr. 2385/2017, Consiliul de Securitate O.N.U.

  Rezolutia 2385 (2017) adoptata de catre Consiliul de Securitate în cadrul celei de-a 8099-a reuniuni din data de 14 noiembrie 2017

Monitorul Oficial, Partea I nr. 74 din 25.01.2018 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 1666/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI

  Ordinul nr. 1666/2017 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unitati administrativ-teritoriale din judetul Alba

 • Ordinul nr. 12/2018, Ministerul Apararii Nationale – MApN

  Ordinul nr. 12/2018 pentru modificarea Instructiunilor privind transferul studentilor înmatriculati în cadrul programelor de studii universitare de licenta în institutiile de învatamânt superior militar, aprobate prin Ordinul ministrului apararii nationale nr. M.144/2012

 • Ordinul nr. 13/2018, Ministerul Apararii Nationale – MApN

  Ordinul nr. 13/2018 privind suspendarea aplicarii prevederilor art. 2 alin. (2) din Ordinul ministrului apararii nationale nr. M.70/2016 pentru aprobarea Conditiilor si a Metodologiei privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiterilor, în vederea ocuparii posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist si chimist, în unitatile si structurile sanitare din reteaua Ministerului Apararii Nationale

 • Ordinul nr. 3936/2017, Ministerul Justitiei – MJ

  Ordinul nr. 3936/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si functionarea centrelor educative si a centrelor de detentie din subordinea Administratiei Nationale a Penitenciarelor

 • Regulamentul din 21.12.2017, Ministerul Justitiei – MJ

  Regulamentul privind organizarea si functionarea centrelor educative si a centrelor de detentie din subordinea Administratiei Nationale a Penitenciarelor din 21.12.2017

Monitorul Oficial, Partea I nr. 73 din 25.01.2018 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizie nr. 701/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 701/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3, art. 7, art. 8 alin. (5), art. 10 si ale art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plata a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite, precum si a legii în ansamblul sau

 • Ordinul nr. 1647/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI

  Ordinul nr. 1647/2017 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 8 unitati administrativ-teritoriale din judetul Dolj

 • Ordinul nr. 2042/2017, Ministerul Muncii si Justitiei Sociale

  Ordinul nr. 2042/2017 privind aprobarea Planului sectorial de cercetare-dezvoltare al Ministerului Muncii si Justitiei Sociale pentru perioada 2018-2020

 • Ordinul nr. 21/2018, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI

  Ordinul nr. 21/2018 pentru închiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliara cu privire la imobilele situate în 11 unitati administrativ-teritoriale din judetul Bistrita-Nasaud

 • Ordinul nr. 40/2018, Ministerul Sanatatii – MS

  Ordinul nr. 40/2018 privind completarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 861/2014 pentru aprobarea criteriilor si metodologiei de evaluare a tehnologiilor medicale, a documentatiei care trebuie depusa de solicitanti, a instrumentelor metodologice utilizate în procesul de evaluare privind includerea, extinderea indicatiilor, neincluderea sau excluderea medicamentelor în/din Lista cuprinzând denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, în sistemul de asigurari sociale de sanatate, precum si denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor care se acorda în cadrul programelor nationale de sanatate, precum si a cailor de atac

Monitorul Oficial, Partea I nr. 72 din 25.01.2018 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decretul nr. 70/2018, Presedintele României

  Decretul nr. 70/2018 privind conferirea Ordinului Meritul Sportiv clasa I

 • Decretul nr. 71/2018, Presedintele României

  Decretul nr. 71/2018 privind conferirea Ordinului Meritul Sportiv clasa a III-a

 • Decretul nr. 72/2018, Presedintele României

  Decretul nr. 72/2018 privind conferirea Medaliei Meritul Sportiv

 • Decizie nr. 666/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 666/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 101 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

 • Ordinul nr. 78/2018, Ministerul Sanatatii – MS

  Ordinul nr. 78/14/2018 privind stabilirea conditiilor pentru punerea în aplicare a dispozitiilor art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 114/2017 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare pentru personalul încadrat în unitatile sanitare

 • Ordinul nr. 14/2018, Casa Nationala a Asigurarilor de Sanatate – CNAS

  Ordinul nr. 78/14/2018 privind stabilirea conditiilor pentru punerea în aplicare a dispozitiilor art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 114/2017 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare pentru personalul încadrat în unitatile sanitare

 • Regulamentul(r3) din 24.10.2005, Senatul României

  Regulamentul Senatului din 24.10.2005

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 14 din 25.01.2018 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 25.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 25.01.2018 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Orasul Deta, judetul Timis, publica contractele de finantare nerambursabila încheiate în cursul anului 2017, alocate pentru activitati din domeniile: sport, cultura si educatie

 • Achizitia publica de servicii din 25.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 25.01.2018 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Consiliul Judetean Buzau, Buzau, judetul Buzau, publica contractele de finantare nerambursabila încheiate în cursul anului 2017, alocate pentru activitati nonprofit de interes general

 • Achizitia publica de servicii din 25.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 25.01.2018 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Doba, judetul Satu Mare, publica contractele de finantare nerambursabila pe anul 2017, alocate pentru activitati nonprofit de interes local în domeniul culte

 • Achizitia publica de servicii din 25.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 25.01.2018 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Orasului Covasna, Covasna, judetul Covasna, publica contractele de finantare nerambursabila încheiate în cursul anului 2017, alocate pentru activitati din domeniile: cultura, sport, educatie si culte

 • Achizitia publica de servicii din 23.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 23.01.2018 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Comunei Ipotesti, satul Ipotesti, judetul Olt, urmeaza sa concesioneze un spatiu în suprafata de 10,57 mp, pentru functionare farmacie umana

Monitorul Oficial, Partea I nr. 71 din 23.01.2018 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 1510/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI

  Ordinul nr. 1510/2017 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 17 unitati administrativ-teritoriale din judetul Calarasi

 • Ordinul nr. 1835/2017, Ministerul Transporturilor – MT

  Ordinul nr. 1835/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind conditiile de proiectare si amplasare a constructiilor, instalatiilor si a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte, în tuneluri rutiere, precum si amenajarea cailor de acces la drumurile publice

 • Normele tehnice din 22.12.2017, Ministerul Transporturilor – MT

  Normele tehnice privind conditiile de proiectare si amplasarea constructiilor, instalatiilor si a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte, în tuneluri rutiere, precum si amenajare a cailor de acces la drumurile publice din 22.12.2017

 • Ordinul nr. 34/2018, Casa Nationala a Asigurarilor de Sanatate – CNAS

  Ordinul nr. 34/2018 privind modificarea si completarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate curative pentru anii 2017 si 2018, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 245/2017

 • Norma nr. 2/2018, Autoritatea de Supraveghere Financiara – ASF

  Norma nr. 2/2018 privind modificarea si completarea Normei Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiara din Sectorul instrumentelor si investitiilor financiare

Monitorul Oficial, Partea I nr. 70 din 23.01.2018 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 3345/2017, Ministerul Finantelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 3345/2017 privind modificarea Normelor metodologice pentru înregistrarea si raportarea datoriei publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1.059/2008

 • Ordinul nr. 17/2018, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI

  Ordinul nr. 17/2018 pentru abrogarea Ordinului directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 1.148/2016 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în doua unitati administrativ-teritoriale din judetul Constanta

 • Decizie nr. 29/2018, Prim-ministru

  Decizia nr. 29/2018 privind exercitarea, cu caracter temporar, de catre doamna Ana-Maria Ciobanu a functiei publice temporar vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului Sanatatii

 • Decizie nr. 28/2018, Prim-ministru

  Decizia nr. 28/2018 privind eliberarea domnului Florin Vodita din functia de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului si pentru încetarea calitatii acestuia de conducator al Comitetului interministerial pentru coordonarea relatiilor României cu Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (O.C.D.E.)

 • Hotarâre nr. 13/2018, Guvernul României

  Hotarârea nr. 13/2018 privind modificarea anexei nr. 35 la Hotarârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotarâre nr. 14/2018, Guvernul României

  Hotarârea nr. 14/2018 privind modificarea anexei nr. 10 la Hotarârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotarâre nr. 15/2018, Guvernul României

  Hotarârea nr. 15/2018 pentru modificarea si completarea anexei nr. 6 la Hotarârea Guvernului nr. 973/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Gorj, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Gorj

 • Hotarâre nr. 17/2018, Guvernul României

  Hotarârea nr. 17/2018 privind modificarea anexei nr. 19 la Hotarârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Monitorul Oficial, Partea I nr. 69 din 23.01.2018 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 43/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 43/2018 privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului si din administrarea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura si Vinificatie Odobesti, judetul Vrancea, în domeniul public al statului si în administrarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamântului, judetul Ilfov

 • Decretul nr. 63/2018, Presedintele României

  Decretul nr. 63/2018 pentru promulgarea Legii privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului si din administrarea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura si Vinificatie Odobesti, judetul Vrancea, în domeniul public al statului si în administrarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamântului, judetul Ilfov

 • Decretul nr. 64/2018, Presedintele României

  Decretul nr. 64/2018 privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

 • Legea nr. 45/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 45/2018 privind abrogarea art. 35 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997

 • Decretul nr. 65/2018, Presedintele României

  Decretul nr. 65/2018 pentru promulgarea Legii privind abrogarea art. 35 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997

 • Hotarâre nr. 4/2018, Guvernul României

  Hotarârea nr. 4/2018 pentru aprobarea Protocolului Sesiunii a IX-a a împuternicitilor, semnat la Negresti-Oas, România, la 12 octombrie 2017, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodaririi apelor de frontiera, semnat la Galati la 30 septembrie 1997

 • Legea nr. 44/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 44/2018 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

 • Hotarâre nr. 16/2018, Guvernul României

  Hotarârea nr. 16/2018 privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea acestuia în administrarea Ministerului Sanatatii prin Directia de Sanatate Publica a Judetului Suceava, institutie aflata în subordinea Ministerului Sanatatii

 • Ordinul nr. 6/2018, Ministerul Apararii Nationale – MApN

  Ordinul nr. 6/2018 pentru modificarea si completarea normelor privind organizarea si desfasurarea concursului/examenului în vederea ocuparii de catre personalul Ministerului Apararii Nationale a posturilor permanente din structurile de reprezentare nationala în strainatate, precum si a celor din structurile internationale la care România este parte, aprobate prin Ordinul ministrului apararii nationale nr. M.59/2015

 • Ordinul nr. 3023/2018, Ministerul Educatiei Nationale – MEN

  Ordinul nr. 3023/2018 privind controlul standardelor de pregatire profesionala si înregistrarea acestora în Registrul National al Calificarilor Profesionale din Educatie (RNCPE)

 • Decizie nr. 23/2017, Înalta Curte de Casatie si Justitie – ÎCCJ

  Decizia nr. 23/2017 privind examinarea recursului în interesul legii declarat de Colegiul de conducere al Curtii de Apel Constanta referitor la interpretarea si aplicarea art. 480 alin. (3) din Codul de procedura civila

 • Decizie nr. 80/2017, Înalta Curte de Casatie si Justitie – ÎCCJ

  Decizia nr. 80/2017 privind examinarea sesizarii formulate de Tribunalul Brasov – Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal în Dosarul nr. 3.794/197/2015, privind pronuntarea unei hotarâri prealabile

 • Protocolul din 12.10.2017, Guvernul României

  Protocolul Sesiunii a IX-a a împuternicitilor pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodaririi apelor de frontiera, semnat la Galati la 30 septembrie 1997, din 12.10.2017

Monitorul Oficial, Partea I nr. 68 din 23.01.2018 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 42/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 42/2018 pentru completarea Legii nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri

 • Decretul nr. 62/2018, Presedintele României

  Decretul nr. 62/2018 privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri

 • Decizie nr. 578/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 578/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. II si art. III alin. (1) din Legea nr. 262/2009 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 101/2007 pentru modificarea si completarea Legii minelor nr. 85/2003 si a Legii petrolului nr. 238/2004

 • Ordinul nr. 1594/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI

  Ordinul nr. 1594/2017 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 24 de unitati administrativ-teritoriale din judetul Teleorman

 • Ordinul nr. 30/2018, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI

  Ordinul nr. 30/2018 pentru închiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliara cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritoriala Copaceni, judetul Ilfov

 • Hotarâre nr. 164/2017, Colegiul National al Asistentilor Sociali – CNAS

  Hotarârea nr. 164/2017 privind aprobarea Registrului National al Asistentilor Sociali din România

Monitorul Oficial, Partea I nr. 67 din 23.01.2018 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 37/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 37/2018 privind promovarea transportului ecologic

 • Decretul nr. 57/2018, Presedintele României

  Decretul nr. 57/2018 pentru promulgarea Legii privind promovarea transportului ecologic

 • Legea nr. 38/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 38/2018 pentru acordarea de servicii medicale unor categorii de persoane si pentru completarea art. 2 din Legea nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de sef al statului român

 • Decretul nr. 58/2018, Presedintele României

  Decretul nr. 58/2018 privind promulgarea Legii pentru acordarea de servicii medicale unor categorii de persoane si pentru completarea art. 2 din Legea nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de sef al statului român

 • Legea nr. 39/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 39/2018 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor masuri în domeniul învatamântului si cercetarii, precum si în ceea ce priveste plata sumelor prevazute în hotarâri judecatoresti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013

 • Decretul nr. 59/2018, Presedintele României

  Decretul nr. 59/2018 privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor masuri în domeniul învatamântului si cercetarii, precum si în ceea ce priveste plata sumelor prevazute în hotarâri judecatoresti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013

 • Legea nr. 40/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 40/2018 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 21/2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea si functionarea Comisiei Nationale de Prognoza

 • Decretul nr. 60/2018, Presedintele României

  Decretul nr. 60/2018 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 21/2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea si functionarea Comisiei Nationale de Prognoza

 • Legea nr. 41/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 41/2018 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 24/2017 privind formarea initiala a ofiterilor în activitate din Ministerul Apararii Nationale în institutii de învatamânt superior militar din strainatate

 • Decretul nr. 61/2018, Presedintele României

  Decretul nr. 61/2018 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 24/2017 privind formarea initiala a ofiterilor în activitate din Ministerul Apararii Nationale în institutii de învatamânt superior militar din strainatate

 • Ordinul nr. 15/2018, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI

  Ordinul nr. 15/2018 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 15 unitati administrativ-teritoriale din judetul Galati

 • Decizie nr. 79/2017, Înalta Curte de Casatie si Justitie – ÎCCJ

  Decizia nr. 79/2017 privind examinarea sesizarii formulate de Curtea de Apel Cluj – Sectia a IV-a pentru litigii de munca si asigurari sociale în vederea dezlegarii unei probleme de drept

Monitorul Oficial, Partea I nr. 66 din 23.01.2018 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotarâre nr. 18/2018, Guvernul României

  Hotarârea nr. 18/2018 privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea acestuia în administrarea Ministerului Educatiei Nationale, pentru Inspectoratul Scolar Judetean Timis

 • Norma nr. 1/2018, Autoritatea de Supraveghere Financiara – ASF

  Norma nr. 1/2018 privind completarea Normei Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 14/2015 privind reglementarile contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private

 • Ordinul nr. 470/2018, Ministerul Finantelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 470/2018 privind principalele aspecte legate de întocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, precum si pentru modificarea si completarea unor reglementari contabile

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 13 din 23.01.2018 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 23.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 23.01.2018 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Consiliul Judetean Tulcea, Tulcea, judetul Tulcea, a acordat finantari nerambursabile, unitatilor de cult apartinând cultelor religioase recunoscute de lege, suma alocata fiind de 150.000 lei

 • Achizitia publica de servicii din 23.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 23.01.2018 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – U.A.T. Judetul Brasov, Brasov, judetul Brasov, publica Lista beneficiarilor de finantari nerambursabile, pentru activitati culturale pe anul 2017

 • Achizitia publica de servicii din 23.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 23.01.2018 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Valea Râmnicului, Valea Râmnicului, judetul Buzau, anunta Raportul finantarilor nerambursabile pentru anul 2017, alocate domeniilor culte si sport

 • Achizitia publica de servicii din 23.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 23.01.2018 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Municipiul Aiud, localitatea Aiud, judetul Alba, anunta contractele finantarilor nerambursabile, încheiate în anul 2017 pentru activitati din domeniile culte religioase si sportive

 • Achizitia publica de servicii din 23.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 23.01.2018 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – U.A.T. Municipiul Botosani, Botosani, judetul Botosani, anunta contractele de finantare nerambursabila încheiate în cursul anului 2017, pentru activitati nonprofit de interes general

 • Achizitia publica de servicii din 23.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 23.01.2018 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Judetul Salaj, Zalau, judetul Salaj, anunta contractele de finantare nerambursabila încheiate în cursul anului 2017 pentru domeniile cultura, recreere si religie

 • Achizitia publica de servicii din 23.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 23.01.2018 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Oras Pecica, Pecica, judetul Arad, anunta Raportul anual cu privire la contractele de finantare nerambursabila, încheiate în cursul anului fiscal 2017

 • Achizitia publica de servicii din 23.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 23.01.2018 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – U.A.T. Judetul Brasov, Brasov, judetul Brasov, publica Lista beneficiarilor de finantari nerambursabile încheiate în anul 2017 pentru domeniul sportiv

Monitorul Oficial, Partea I nr. 65 din 22.01.2018 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizie nr. 27/2017, Înalta Curte de Casatie si Justitie – ÎCCJ

  Decizia nr. 27/2017 privind solutionarea sesizarii formulate de Curtea de Apel Timisoara – Sectia penala în Dosarul nr. 1.710/295/2016, prin care se solicita pronuntarea unei hotarâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a unor probleme de drept

 • Ordinul nr. 7/2018, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI

  Ordinul nr. 7/2018 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în doua unitati administrativ-teritoriale din judetul Mehedinti

 • Ordinul nr. 1646/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI

  Ordinul nr. 1646/2017 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 34 de unitati administrativ-teritoriale din judetul Mures

Monitorul Oficial, Partea I nr. 64 din 22.01.2018 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizie nr. 614/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 614/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 10 si art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plata a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite, precum si a Legii nr. 77/2016, în ansamblul sau

 • Ordinul nr. 1595/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI

  Ordinul nr. 1595/2017 pentru abrogarea unor dispozitii ale ordinelor directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 1.098/2016 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 44 de unitati administrativ- teritoriale, nr. 1.111/2016 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 30 de unitati administrativ-teritoriale si nr. 1.212/2016 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 10 unitati administrativ-teritoriale din judetul Bacau

 • Ordinul nr. 2323/2017, Ministerul Afacerilor Externe – MAE

  Ordinul nr. 2323/2017 privind iesirea din vigoare a unor tratate internationale

 • Ordinul nr. 2324/2017, Ministerul Afacerilor Externe – MAE

  Ordinul nr. 2324/2017 privind intrarea în vigoare a unor tratate internationale

Monitorul Oficial, Partea I nr. 63 din 22.01.2018 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 44/2018, Banca Nationala a României – BNR

  Ordinul nr. 44/2018 privind publicarea efectuarii radierii din Registrul general Institutii Financiare Nebancare a Societatii TOTAL LEASING IFN – S.A.

 • Legea nr. 36/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 36/2018 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 3/2017 privind unele masuri pentru administratia publica centrala

 • Decretul nr. 56/2018, Presedintele României

  Decretul nr. 56/2018 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 3/2017 privind unele masuri pentru administratia publica centrala

 • Hotarâre nr. 12/2018, Guvernul României

  Hotarârea nr. 12/2018 privind rechemarea unui consul general

 • Ordinul nr. 1662/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI

  Ordinul nr. 1662/2017 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor în unitatea administrativ-teritoriala Vladimirescu, judetul Arad

 • Ordinul nr. 1664/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI

  Ordinul nr. 1664/2017 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor în unitatea administrativ-teritoriala Livada si unitatea administrativ-teritoriala Covasânt, judetul Arad

 • Ordinul nr. 3027/2018, Ministerul Educatiei Nationale – MEN

  Ordinul nr. 3027/2018 pentru modificarea si completarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a unitatilor de învatamânt preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice nr. 5.079/2016

 • Decizie nr. 646/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 646/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 503 alin. (3) din Codul de procedura civila

 • Decizie nr. 650/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 650/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 din Ordonanta Guvernului nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national

Monitorul Oficial, Partea I nr. 62 din 22.01.2018 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotarâre nr. 8/2018, Guvernul României

  Hotarârea nr. 8/2018 privind modificarea si completarea Hotarârii Guvernului nr. 583/2015 pentru aprobarea Planului national de cercetare-dezvoltare si inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III)

 • Ordinul nr. 289/2017, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – MADR

  Ordinul nr. 289/147/7325/2017 / 434/1136/2018 / 1588/2017 / 3/2018 pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019

 • Ordinul nr. 147/2017, Ministerul Afacerilor Interne – MAI

  Ordinul nr. 289/147/7325/2017 / 434/1136/2018 / 1588/2017 / 3/2018 pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019

 • Ordinul nr. 7325/2017, Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene

  Ordinul nr. 289/147/7325/2017 / 434/1136/2018 / 1588/2017 / 3/2018 pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019

 • Ordinul nr. 437/2018, Ministerul Finantelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 289/147/7325/2017 / 434/1136/2018 / 1588/2017 / 3/2018 pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019

 • Ordinul nr. 1136/2018, Institutul National de Statistica – INS

  Ordinul nr. 289/147/7325/2017 / 434/1136/2018 / 1588/2017 / 3/2018 pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019

 • Ordinul nr. 1588/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI

  Ordinul nr. 289/147/7325/2017 / 434/1136/2018 / 1588/2017 / 3/2018 pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019

 • Ordinul nr. 3/2018, Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor – ANSVSA

  Ordinul nr. 289/147/7325/2017 / 434/1136/2018 / 1588/2017 / 3/2018 pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019

 • Ordinul nr. 1642/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI

  Ordinul nr. 1642/2017 pentru închiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliara cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritoriala Fauresti, din judetul Vâlcea

 • Ordinul nr. 1643/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI

  Ordinul nr. 1643/2017 pentru închiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliara cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale nr. 7 si 8 din unitatea administrativ-teritoriala Costisa, judetul Neamt

 • Ordinul nr. 63/2018, Ministerul Sanatatii – MS

  Ordinul nr. 63/2018 / 1309/2017pentru modificarea si completarea anexei nr 2 la Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale si a preturilor de decontare ale medicamentelor care se acorda bolnavilor în cadrul programelor nationale de sanatate si a metodologiei de calcul al acestora

 • Ordinul nr. 1309/2017, Casa Nationala a Asigurarilor de Sanatate – CNAS

  Ordinul nr. 63/2018 / 1309/2017pentru modificarea si completarea anexei nr 2 la Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale si a preturilor de decontare ale medicamentelor care se acorda bolnavilor în cadrul programelor nationale de sanatate si a metodologiei de calcul al acestora

 • Circulara nr. 2/2018, Banca Nationala a României – BNR

  Circulara nr. 2/2018 privind rata dobânzii platite la rezervele minime obligatorii constituite în dolari S.U.A. începând cu perioada de aplicare 24 decembrie 2017-23 ianuarie 2018

 • Circulara nr. 3/2018, Banca Nationala a României – BNR

  Circulara nr. 3/2018 privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitul de rezerve minime obligatorii în moneda nationala începând cu perioada de aplicare 24 ianuarie-23 februarie 2018

 • Normele tehnice din 17.08.2017, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – MADR

  Normele tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019, din 17.08.2017

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 12 din 22.01.2018 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 22.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 22.01.2018 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Dudestii Noi, judetul Timis, domeniul: cultura

 • Achizitia publica de servicii din 22.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 22.01.2018 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Municipiului Bistrita, Bistrita, judetul Bistrita-Nasaud, domenii: tineret, sport, educatie, protectia mediului, relatii internationale, social, cultura, interdisciplinar

 • Achizitia publica de servicii din 22.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 22.01.2018 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Centrul Municipal de Cultura Arad, Arad, judetul Arad, domenii: cultura, sport, tineret, educatie

 • Achizitia publica de servicii din 19.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 19.01.2018 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Comuna Leresti, judetul Arges, obiectul concesiunii: spatiu situat în cladirea Dispensar Uman din Comuna Leresti, satul Leresti, judetul Arges în vederea amenajarii unei clinici de medicina dentara

Monitorul Oficial, Partea I nr. 61 din 19.01.2018 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decretul nr. 66/2018, Presedintele României

  Decretul nr. 66/2018 privind eliberarea din functie a unui judecator

 • Decretul nr. 67/2018, Presedintele României

  Decretul nr. 67/2018 privind eliberarea din functie a unui judecator

 • Decretul nr. 68/2018, Presedintele României

  Decretul nr. 68/2018 privind eliberarea din functie a unui judecator

 • Decretul nr. 69/2018, Presedintele României

  Decretul nr. 69/2018 privind eliberarea din functie a unui judecator

 • Ordinul nr. 1589/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI

  Ordinul nr. 1589/2017 pentru abrogarea unor dispozitii cuprinse în ordinele directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 1.112/2016 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 15 unitati administrativteritoriale si nr. 1.138/2016 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 16 unitati administrativ-teritoriale din judetele Bihor, Buzau, Calarasi si Neamt si abrogarea ordinelor directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 1.195/2016 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 9 unitati administrativ-teritoriale din judetul Neamt si nr. 1.198/2016 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unitati administrativ-teritoriale din judetul Neamt

 • Ordinul nr. 1663/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI

  Ordinul nr. 1663/2017 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 8 unitati administrativ-teritoriale din judetul Giurgiu

 • Decizie nr. 2/2018, Agentia Nationala pentru Resurse Minerale – ANRM

  Decizia nr. 2/2018 privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a argilei caolinoase din perimetrul Cuza Voda, judetul Constanta

 • Ordinul nr. 1105/2018, Ministerul Finantelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 1105/2018 privind stabilirea fondului anual de premiere pentru Loteria bonurilor fiscale, repartizarea acestuia pentru extragerile lunare aferente anului 2018, precum si pentru organizarea unor extrageri ocazionale ale Loteriei bonurilor fiscale

 • Ordinul nr. 19/2018, Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Ordinul nr. 19/2018 privind aplicarea pentru anul 2017 a prevederilor art. 21 alin. (2) si art. 27 din Regulamentul de calificare a productiei de energie electrica în cogenerare de înalta eficienta si de verificare si monitorizare a consumului de combustibil si a productiilor de energie electrica si energie termica utila, în cogenerare de înalta eficienta, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 114/2013, si a prevederilor art. 21-23 din Regulamentul privind stabilirea modului de colectare a contributiei pentru cogenerarea de înalta eficienta si de plata a bonusului pentru energia electrica produsa în cogenerare de înalta eficienta, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 116/2013

Monitorul Oficial, Partea I nr. 60 din 19.01.2018 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizie nr. 27/2018, Prim-ministru

  Decizia nr. 27/2018 privind eliberarea domnului Marius-Iulian Carabulea, la cerere, din functia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat

 • Decizie nr. 85/2017, Înalta Curte de Casatie si Justitie – ÎCCJ

  Decizia nr. 85/2017 privind examinarea sesizarii formulate de Tribunalul Botosani în Dosarul nr. 9.028/193/2016 privind pronuntarea unei hotarâri prealabile

Monitorul Oficial, Partea I nr. 59 din 19.01.2018 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizie nr. 615/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 615/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civila

 • Instructiunea nr. 1/2017, Ministerul Educatiei Nationale – MEN

  Instructiunea nr. 1/2017 privind aplicarea unitara la nivelul unitatilor de învatamânt preuniversitar a Standardului 9 – Proceduri prevazut în Codul controlului intern managerial al entitatilor publice, aprobat prin Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015

 • Ordinul nr. 1836/2017, Ministerul Transporturilor – MT

  Ordinul nr. 1836/2017 pentru aprobarea Normelor privind protectia mediului ca urmare a impactului drum-mediu înconjurator

 • Normele din 22.12.2017, Ministerul Transporturilor – MT

  Normele privind protectia mediului ca urmare a impactului drum-mediu înconjurator din 22.12.2017

 • Ordinul nr. 2515/2017, Ministerul Afacerilor Externe – MAE

  Ordinul nr. 2515/2017 pentru publicarea Rezolutiei Consiliului de Securitate al ONU 2383 (2017)

 • Rezolutia nr. 2383/2017, Consiliul de Securitate O.N.U.

  Rezolutia 2383 (2017) adoptata de catre Consiliul de Securitate în cadrul celei de-a 8088 sedinte din 7 noiembrie 2017

 • Decizie nr. 1/2018, Agentia Nationala pentru Resurse Minerale – ANRM

  Decizia nr. 1/2018 privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a calcarului ornamental din perimetrul Gusetel 1, judetul Bistrita-Nasaud

 • Ordinul nr. 16/2018, Ministerul Sanatatii – MS

  Ordinul nr. 16/2018 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Spitalului “N. N. Saveanu” Vidra

 • Hotarâre din 27.06.2017, Curtea Europeana a Drepturilor Omului – CEDO

  Hotarârea în Cauza Valdhuter împotriva României din 27.06.2017

Monitorul Oficial, Partea I nr. 58 din 19.01.2018 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizie nr. 479/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 479/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 39 alin. (1) teza întâi si alin. (2) teza întâi din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizie nr. 776/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 776/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 71 din Codul de procedura penala

 • Ordinul nr. 7/2018, Agentia Nationala Antidoping – ANAD

  Ordinul nr. 7/2018 privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale Anti-Doping nr. 230/2015 pentru aprobarea documentelor oficiale pe care le foloseste ofiterul de control doping în timpul desfasurarii controlului doping, prevazute de Hotarârea Guvernului nr. 244/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si desfasurarea controlului doping

Monitorul Oficial, Partea I nr. 57 din 19.01.2018 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizie nr. 649/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 649/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 teza a doua prin raportare la art. 21 alin. (6) si art. 50 lit. b) din Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 • Ordinul nr. 1667/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI

  Ordinul nr. 1667/2017 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 32 de unitati administrativ-teritoriale din judetul Maramures

 • Ordinul nr. 3/2018, Ministerul pentru Românii de Pretutindeni

  Ordinul nr. 3/2018 pentru aprobarea Ghidului beneficiarului – 2018

 • Ghidul din 10.01.2018, Ministerul pentru Românii de Pretutindeni

  Ghidul beneficiarului – 2018, din 10.01.2018

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 11 din 19.01.2018 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 19.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 19.01.2018 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Consiliul Judetean Bacau, Bacau, judetul Bacau, domenii: social, sport, cultura

 • Achizitia publica de servicii din 19.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 19.01.2018 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Consiliul Judetean Suceava, Suceava, judetul Suceava, domenii: culte, asistenta sociala, sport, cultura, tineret

 • Achizitia publica de servicii din 18.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 18.01.2018 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Municipiului Miercurea-Ciuc, Miercurea-Ciuc, judetul Harghita, obiectul concesiunii: teren în suprafata totala de 4.174 mp

 • Achizitia publica de servicii din 18.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 18.01.2018 Concesiuni – anunturi de participare la negociere directa – Primaria Orasului Podu Iloaiei, Podu Iloaiei, judetul Iasi, obiectul concesiunii: spatii din policlinica Podu Iloaiei având suprafata utila de 33,60 mp, cu destinatia de desfasurare activitati medicale

Monitorul Oficial, Partea I nr. 56 din 18.01.2018 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizie nr. 484/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 484/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 102 alin. (3) lit. e) si art. 109 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

 • Decizie nr. 645/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 645/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor sintagmei “precum si în alte cereri evaluabile în bani în valoare de pâna la 1.000.000 lei inclusiv” cuprinse în art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele masuri pentru degrevarea instantelor judecatoresti, precum si pentru pregatirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, precum si a dispozitiilor art. 39 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizie nr. 26/2018, Prim-ministru

  Decizia nr. 26/2018 privind unele masuri pentru asigurarea conducerii Corpului de control al prim-ministrului

 • Rectificarea din 18.01.2018, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind Decizia presedintelui Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii nr. 1.098/2017, din 18.01.2018

Monitorul Oficial, Partea I nr. 55 din 18.01.2018 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 32/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 32/2018 privind transmiterea unei suprafete de teren din domeniul public al statului si din administrarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti” Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof si Sfecla de Zahar Brasov, judetul Brasov, în domeniul public al municipiului Brasov, pentru realizarea obiectivului de investitie “Construire Spital Clinic Regional de Urgenta Brasov”

 • Decretul nr. 51/2018, Presedintele României

  Decretul nr. 51/2018 pentru promulgarea Legii privind transmiterea unei suprafete de teren din domeniul public al statului si din administrarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti” – Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof si Sfecla de Zahar Brasov, judetul Brasov, în domeniul public al municipiului Brasov, pentru realizarea obiectivului de investitie “Construire Spital Clinic Regional de Urgenta Brasov”

 • Legea nr. 33/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 33/2018 pentru modificarea art. 41 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor

 • Decretul nr. 52/2018, Presedintele României

  Decretul nr. 52/2018 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 41 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor

 • Legea nr. 34/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 34/2018 pentru modificarea art. 18 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale

 • Decretul nr. 53/2018, Presedintele României

  Decretul nr. 53/2018 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 18 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale

 • Legea nr. 35/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 35/2018 pentru completarea art. III din Legea nr. 269/2015 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 82/2011 privind unele masuri de organizare a activitatii de îmbunatatiri funciare

 • Decretul nr. 54/2018, Presedintele României

  Decretul nr. 54/2018 privind promulgarea Legii pentru completarea art. III din Legea nr. 269/2015 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 82/2011 privind unele masuri de organizare a activitatii de îmbunatatiri funciare

 • Decizie nr. 572/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 572/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 644 alin. (1) si art. 645 alin. (1) din Codul de procedura civila

 • Ordinul nr. 5675/2017, Ministerul Educatiei Nationale – MEN

  Ordinul nr. 5675/2017 privind corelarea prin transfer a numarului de locuri între cicluri de studii universitare si numarul de locuri – granturi de studii (anul I) finantate de la bugetul de stat din institutiile de învatamânt superior de stat, pentru anul universitar 2017-2018

 • Rectificarea din 18.01.2018, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind Decretul nr. 55/2018, din 18.01.2018

Monitorul Oficial, Partea I nr. 54 din 18.01.2018 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizie nr. 25/2018, Prim-ministru

  Decizia nr. 25/2018 privind numirea domnului Gigi Dragomir în functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale

 • Ordinul nr. 1652/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI

  Ordinul nr. 1652/2017 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unitati administrativ-teritoriale din judetul Teleorman

Monitorul Oficial, Partea I nr. 53 din 18.01.2018 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 2870/2017, Ministerul Culturii si Identitatii Nationale

  Ordinul nr. 2870/2017 pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Institutului National pentru Cercetare si Formare Culturala, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul culturii, nr. 2.668/2014

 • Ordinul nr. 8/2018, Ministerul Apararii Nationale – MApN

  Ordinul nr. 8/2018 pentru modificarea si completarea Instructiunilor privind recrutarea, selectia, formarea profesionala si evolutia în cariera militara în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apararii nationale nr. M.30/2012, precum si pentru instituirea unor reguli temporare de evolutie în cariera militara

 • Ordinul nr. 9/2018, Ministerul Apararii Nationale – MApN

  Ordinul nr. 9/2018 pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare al Clubului Sportiv al Armatei “STEAUA”, aprobat prin Ordinul ministrului apararii nationale nr. M.115/2013

Monitorul Oficial, Partea I nr. 52 din 18.01.2018 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 29/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 29/2018 privind anularea unor obligatii fiscale

 • Decretul nr. 46/2018, Presedintele României

  Decretul nr. 46/2018 pentru promulgarea Legii privind anularea unor obligatii fiscale

 • Decizie nr. 720/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 720/2017 referitoare la sesizarea de neconstitutionalitate a dispozitiilor Hotarârii Parlamentului României nr. 85/2017 pentru modificarea si completarea Hotarârii Parlamentului României nr. 30/1993 privind organizarea si functionarea Comisiei comune permanente a Camerei Deputatilor si Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activitatii Serviciului Român de Informatii

 • Ordinul nr. 1168/2017, Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale

  Ordinul nr. 1168/2017 / 492/2018 / 3024/2018 / 3337/2017 privind încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator

 • Ordinul nr. 492/2018, Ministerul Muncii si Justitiei Sociale

  Ordinul nr. 1168/2017 / 492/2018 / 3024/2018 / 3337/2017 privind încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator

 • Ordinul nr. 3024/2018, Ministerul Educatiei Nationale – MEN

  Ordinul nr. 1168/2017 / 492/2018 / 3024/2018 / 3337/2017 privind încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator

 • Ordinul nr. 3337/2017, Ministerul Finantelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 1168/2017 / 492/2018 / 3024/2018 / 3337/2017 privind încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator

 • Ordinul nr. 1596/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI

  Ordinul nr. 1596/2017 pentru abrogarea Ordinului directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 1.327/2016 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 2 unitati administrativ-teritoriale din judetul Bacau

 • Ordinul nr. 1659/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI

  Ordinul nr. 1659/2017 pentru închiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliara cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritoriala Visina, judetul Olt

 • Ordinul nr. 1660/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI

  Ordinul nr. 1660/2017 pentru închiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliara cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 1 din unitatea administrativ-teritoriala Surdila-Gaiseanca, judetul Braila

 • Ordinul nr. 3017/2018, Ministerul Educatiei Nationale – MEN

  Ordinul nr. 3017/2018 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2018-2019, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5.485/2017

 • Decizie nr. 87/2017, Înalta Curte de Casatie si Justitie – ÎCCJ

  Decizia nr. 87/2017 privind examinarea sesizarii formulate de Curtea de Apel Bacau – Sectia I civila, în vederea pronuntarii unei hotarâri prealabile cu privire la o chestiune de drept

Monitorul Oficial, Partea I nr. 51 din 18.01.2018 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 20/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 20/2018 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 71/2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitatii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, precum si pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 83/2003 privind aprobarea posturilor de inspectie la frontiera organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de marfuri supuse controalelor sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor, precum si conditiile de aprobare a posturilor de inspectie la frontiera responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din tari terte si pentru controalele sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor ale produselor alimentare si hranei pentru animale provenite din tari terte

 • Decretul nr. 37/2018, Presedintele României

  Decretul nr. 37/2018 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 71/2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitatii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, precum si pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 83/2003 privind aprobarea posturilor de inspectie la frontiera organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de marfuri supuse controalelor sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor, precum si conditiile de aprobare a posturilor de inspectie la frontiera responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din tari terte si pentru controalele sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor ale produselor alimentare si hranei pentru animale provenite din tari terte

 • Ordinul nr. 1576/2017, Ministerul Transporturilor – MT

  Ordinul nr. 1576/161/2017 pentru aprobarea Regulamentului de gestionare a situatiilor de urgenta specifice tipului de risc caderi masive de zapada si riscurile asociate acestora

 • Ordinul nr. 161/2017, Ministerul Afacerilor Interne – MAI

  Ordinul nr. 1576/161/2017 pentru aprobarea Regulamentului de gestionare a situatiilor de urgenta specifice tipului de risc caderi masive de zapada si riscurile asociate acestora

 • Ordinul nr. 5676/2017, Ministerul Educatiei Nationale – MEN

  Ordinul nr. 5676/2017 privind aprobarea unor programe scolare pentru învatamântul primar si pentru învatamântul gimnazial

 • Regulamentul din 27.10.2017, Ministerul Transporturilor – MT

  Regulamentul de gestionare a situatiilor de urgenta specifice tipului de risc caderi masive de zapada si riscurile asociate acestora din 27.10.2017

Monitorul Oficial, Partea I nr. 50 din 18.01.2018 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 14/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 14/2018 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 33/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative privind actele de stare civila si actele de identitate ale cetatenilor români

 • Decretul nr. 29/2018, Presedintele României

  Decretul nr. 29/2018 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 33/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative privind actele de stare civila si actele de identitate ale cetatenilor români

 • Legea nr. 25/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 25/2018 pentru completarea anexei nr. 1 la Legea pomiculturii nr. 348/2003

 • Decretul nr. 42/2018, Presedintele României

  Decretul nr. 42/2018 privind promulgarea Legii pentru completarea anexei nr. 1 la Legea pomiculturii nr. 348/2003

 • Legea nr. 26/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 26/2018 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 29/2017 pentru înfiintarea Centrului National de Management al Apei Grele

 • Decretul nr. 43/2018, Presedintele României

  Decretul nr. 43/2018 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 29/2017 pentru înfiintarea Centrului National de Management al Apei Grele

 • Hotarâre nr. 939/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 939/2017 privind aprobarea modelului steagului comunei Jegalia, judetul Calarasi

 • Hotarâre nr. 961/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 961/2017 privind aprobarea modelului steagului comunei Cornu, judetul Prahova

 • Ordinul nr. 10/2018, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – MADR

  Ordinul nr. 10/2018 pentru aprobarea Procedurii de recunoastere a operatorilor economici care desfasoara activitati privind fabricarea zaharului din sfecla de zahar si/sau din rafinarea zaharului brut din trestie

 • Procedura din 15.01.2018, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – MADR

  Procedura de recunoastere a operatorilor economici care desfasoara activitati privind fabricarea zaharului din sfecla de zahar si/sau din rafinarea zaharului brut din trestie din 15.01.2018

Monitorul Oficial, Partea I nr. 49 din 18.01.2018 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 27/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 27/2018 pentru aprobarea Programului geologic la nivel national

 • Decretul nr. 44/2018, Presedintele României

  Decretul nr. 44/2018 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Programului geologic la nivel national

 • Legea nr. 28/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 28/2018 pentru completarea Legii nr. 307/2006 privind apararea împotriva incendiilor

 • Decretul nr. 45/2018, Presedintele României

  Decretul nr. 45/2018 privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 307/2006 privind apararea împotriva incendiilor

 • Legea nr. 30/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 30/2018 pentru completarea art. 30 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala

 • Decretul nr. 47/2018, Presedintele României

  Decretul nr. 47/2018 privind promulgarea Legii pentru completarea art. 30 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala

 • Legea nr. 31/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 31/2018 pentru modificarea art. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor

 • Decretul nr. 48/2018, Presedintele României

  Decretul nr. 48/2018 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor

 • Ordinul nr. 3132/2017, Ministerul Finantelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 3132/472/2017 pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice si al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 1.155/868/2016 privind aplicarea cotei reduse de TVA de 9% pentru livrarea de îngrasaminte si de pesticide utilizate în agricultura, seminte si alte produse agricole destinate însamântarii sau plantarii, precum si pentru prestarile de servicii de tipul celor specifice utilizate în sectorul agricol

 • Ordinul nr. 472/2017, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – MADR

  Ordinul nr. 3132/472/2017 pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice si al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 1.155/868/2016 privind aplicarea cotei reduse de TVA de 9% pentru livrarea de îngrasaminte si de pesticide utilizate în agricultura, seminte si alte produse agricole destinate însamântarii sau plantarii, precum si pentru prestarile de servicii de tipul celor specifice utilizate în sectorul agricol

 • Ordinul nr. 3/2018, Agentia Nationala Antidoping – ANAD

  Ordinul nr. 3/2018 privind aprobarea cuantumului taxei de prelevare a probelor de control doping

 • Decizie nr. 81/2017, Înalta Curte de Casatie si Justitie – ÎCCJ

  Decizia nr. 81/2017 privind examinarea sesizarii formulate de Tribunalul Cluj – Sectia civila în Dosarul nr. 3.633/211/2016 în vederea pronuntarii unei hotarâri prealabile

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 10 din 18.01.2018 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 18.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 18.01.2018 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Orasul Saveni, judetul Botosani, domeniul: cultura

 • Achizitia publica de servicii din 18.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 18.01.2018 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Consiliul Judetean Arges, Pitesti, judetul Arges, activitati nonprofit de interes general

 • Achizitia publica de servicii din 18.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 18.01.2018 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Harghita, Miercurea Ciuc, judetul Harghita, activitati non profit de interes general

 • Achizitia publica de servicii din 18.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 18.01.2018 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Prejmer, judetul Brasov, domeniu: cultura

 • Achizitia publica de servicii din 18.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 18.01.2018 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Municipiul Timisoara, judetul Timis, domeniul: sport

 • Achizitia publica de servicii din 17.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 17.01.2018 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Comuna Movilita, judetul Vrancea, obiectul concesiunii: teren extravilan în suprafata de 6000 mp, în vederea construirii unui Centru pentru colectarea si prelucrarea strugurilor

 • Achizitia publica de servicii din 17.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 17.01.2018 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Comuna Radesti, judetul Alba, obiectul concesiunii: imobil teren, în suprafata de 13.350 mp

 • Achizitia publica de servicii din 17.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 17.01.2018 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Târgoviste, judetul Dâmbovita, obiectul concesiunii: spatiu în suprafata de 47 mp, situat în imobilul din municipiul Târgoviste, cu o alta destinatie decât cea de locuit

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 9 din 17.01.2018 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 17.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 17.01.2018 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Cerna, Cerna, judetul Tulcea, anunta Raportul contractelor de finantare nerambursabila încheiate în cursul anului 2017 pentru domeniile cultura, culte si sport

 • Achizitia publica de servicii din 17.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 17.01.2018 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Galda de Jos, Galda de Jos, judetul Alba, anunta contractele de finantare nerambursabila pentru domeniile sport/cultura, încheiate în cursul anului 2017

 • Achizitia publica de servicii din 17.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 17.01.2018 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Consiliul Local al Municipiului Salonta, Salonta, judetul Bihor, anunta contractele de finantare nerambursabila alocate pentru activitatile culturale, sportive, sociale si mediu/protectia animalelor, încheiate în cursul anului 2017

 • Achizitia publica de servicii din 17.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 17.01.2018 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Consiliul Judetean Tulcea, Tulcea, judetul Tulcea, publica Raportul anual al contractelor de finantare nerambursabila încheiate în cursul anului 2017, alocate pentru activitati din domeniile: sport si cultura

 • Achizitia publica de servicii din 16.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 16.01.2018 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Consiliul Local Bodesti, Bodesti, judetul Neamt, urmeaza sa concesioneze un spatiu în suprafata de 33,39 mp, situat în incinta cladirii Dispensar uman Bodesti

 • Achizitia publica de servicii din 16.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 16.01.2018 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Comuna Ciulnita, judetul Ialomita, urmeaza sa concesioneze o suprafata de 120 mp, situata în satul Ciulnita

Monitorul Oficial, Partea I nr. 48 din 17.01.2018 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decretul nr. 55/2018, Presedintele României

  Decretul nr. 55/2018 privind desemnarea candidatului la functia de prim-ministru

 • Decizie nr. 566/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 566/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 teza întâi raportate la art. 1, art. 3 teza a doua si art. 4-10 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plata a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite, precum si a legii în ansamblul sau

Monitorul Oficial, Partea I nr. 47 din 17.01.2018 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizie nr. 635/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 635/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 248 alin. (1) si alin. (13) din Codul de procedura penala

 • Decizie nr. 636/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 636/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 475 din Codul de procedura penala

 • Decizie nr. 23/2018, Prim-ministru

  Decizia nr. 23/2018 privind eliberarea domnului chestor sef de politie Bogdan Despescu din functia de inspector general, cu rang de secretar de stat, al Inspectoratului General al Politiei Române

 • Decizie nr. 24/2018, Prim-ministru

  Decizia nr. 24/2018 privind împuternicirea domnului chestor principal de politie Alexandru-Catalin Ionita pentru a îndeplini atributiile functiei de inspector general, cu rang de secretar de stat, al Inspectoratului General al Politiei Române

Monitorul Oficial, Partea I nr. 46 din 17.01.2018 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 1532/2017, Ministerul Sanatatii – MS

  Ordinul nr. 1532/2017 privind aprobarea formularelor prevazute în Hotarârea Guvernului nr. 741/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice si sanitare privind serviciile funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea si reînhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum si criteriile profesionale pe care trebuie sa le îndeplineasca prestatorii de servicii funerare si nivelul fondului de garantare

 • Dispozitia nr. 4/2017, Colegiul Psihologilor din România – COPSI

  Dispozitia nr. 4/2017 privind înregistrarea rezultatelor alegerilor din luna iulie 2017 pentru forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din România

 • Decizie nr. 86/2017, Înalta Curte de Casatie si Justitie – ÎCCJ

  Decizia nr. 86/2017 privind examinarea sesizarii formulate de Tribunalul Bucuresti – Sectia a VI-a civila, în Dosarul nr. 114.907/299/2015, privind pronuntarea unei hotarâri prealabile

Monitorul Oficial, Partea I nr. 45 din 17.01.2018 Deschide în Lege5.ro ›

 • Norma nr. 32/2017, Autoritatea de Supraveghere Financiara – ASF

  Norma nr. 32/2017 pentru modificarea si completarea Normei Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 25/2015 privind obligatiile de raportare si transparenta în sistemul pensiilor facultative

 • Ordinul nr. 1561/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI

  Ordinul nr. 1561/2017 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 26 de unitati administrativ-teritoriale din judetul Galati

Monitorul Oficial, Partea I nr. 44 din 17.01.2018 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 19/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 19/2018 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor vârstnice

 • Decretul nr. 34/2018, Presedintele României

  Decretul nr. 34/2018 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor vârstnice

 • Decizie nr. 726/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 726/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II pct. 109 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 18/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala, precum si pentru completarea art. 31 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara

 • Hotarâre nr. 10/2018, Guvernul României

  Hotarârea nr. 10/2018 pentru modificarea Hotarârii Guvernului nr. 984/1999 privind înfiintarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei si Stiintelor Biomedicale “Victor Babes”

 • Regulamentul din 10.01.2018, Guvernul României

  Regulamentul de organizare si functionare a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei si Stiintelor Biomedicale “Victor Babes” din 10.01.2018

 • Ordinul nr. 14/2018, Ministerul Tineretului si Sportului – MTS

  Ordinul nr. 14/2018 pentru aprobarea programelor sportive de utilitate publica si a Metodologiei privind finantarea federatiilor sportive nationale de catre Ministerul Tineretului si Sportului în anul 2018

Monitorul Oficial, Partea I nr. 43 din 17.01.2018 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotarâre nr. 3/2018, Guvernul României

  Hotarârea nr. 3/2018 privind modificarea anexei nr. 9 la Hotarârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a actualizarii valorii de inventar, si pentru transmiterea unor imobile, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala în administrarea Ministerului Finantelor Publice

 • Hotarâre nr. 6/2018, Guvernul României

  Hotarârea nr. 6/2018 pentru modificarea Hotarârii Guvernului nr. 1.177/2001 privind desemnarea grupei române în Comisia mixta româno-iugoslava pentru Portile de Fier

 • Ordinul nr. 1582/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI

  Ordinul nr. 1582/2017 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 10 unitati administrativ-teritoriale din judetul Vâlcea

 • Ordinul nr. 1583/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI

  Ordinul nr. 1583/2017 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 11 unitati administrativ-teritoriale din judetul Galati

 • Decizie nr. 22/2017, Înalta Curte de Casatie si Justitie – ÎCCJ

  Decizia nr. 22/2017 privind examinarea recursului în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curtii de Apel Constanta cu privire la: 1. interpretarea si aplicarea art. 320 alin. (1) din Legea nr. 95/2006

Monitorul Oficial, Partea I nr. 42 din 17.01.2018 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 5863/2017, Ministerul Educatiei Nationale – MEN

  Ordinul nr. 5863/2017 privind aprobarea programelor scolare pentru disciplina optionala “Pregatiti pentru viata. Educatie pentru viata si comunitate”, clasa pregatitoare – clasa a IV-a si clasele a V-a – a VIII-a

 • Decizie nr. 570/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 570/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 teza întâi raportate la art. 3, art. 4, art. 5 alin. (3) si art. 8 alin. (5) din Legea nr. 77/2016 privind darea în plata a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite, precum si a legii în ansamblul sau

 • Decizie nr. 700/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 700/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 12 lit. a) teza întâi din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie

 • Legea nr. 263/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 263/2017 pentru acceptarea amendamentelor adoptate prin deciziile 2012/1 si 2012/2 cu ocazia celei de-a treizecea reuniuni a Organismului Executiv, la Geneva la 30 aprilie-4 mai 2012, la Protocolul Conventiei asupra poluarii atmosferice transfrontiere pe distante lungi, încheiata la Geneva la 13 noiembrie 1979, referitor la reducerea acidifierii, eutrofizarii si nivelului de ozon troposferic, adoptat la Gothenburg la 1 decembrie 1999, si pentru acceptarea amendamentelor adoptate prin deciziile 2012/5 si 2012/6 cu ocazia celei de-a treizeci si una reuniuni a Organismului Executiv, la Geneva la 11-13 decembrie 2012, la Protocolul Conventiei asupra poluarii atmosferice transfrontiere pe distante lungi, încheiata la Geneva la 13 noiembrie 1979, referitor la metalele grele, adoptat la Aarhus la 24 iunie 1998

 • Decretul nr. 1190/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 1190/2017 privind promulgarea Legii pentru acceptarea amendamentelor adoptate prin deciziile 2012/1 si 2012/2 cu ocazia celei de-a treizecea reuniuni a Organismului Executiv, la Geneva la 30 aprilie-4 mai 2012, la Protocolul Conventiei asupra poluarii atmosferice transfrontiere pe distante lungi, încheiata la Geneva la 13 noiembrie 1979, referitor la reducerea acidifierii, eutrofizarii si nivelului de ozon troposferic, adoptat la Gothenburg la 1 decembrie 1999, si pentru acceptarea amendamentelor adoptate prin deciziile 2012/5 si 2012/6 cu ocazia celei de-a treizeci si una reuniuni a Organismului Executiv, la Geneva la 11-13 decembrie 2012, la Protocolul Conventiei asupra poluarii atmosferice transfrontiere pe distante lungi, încheiata la Geneva la 13 noiembrie 1979, referitor la metalele grele, adoptat la Aarhus la 24 iunie 1998

 • Amendamentele din 04.05.2012, Parlamentul României

  Amendamentele la Protocolul Conventiei din 1979 asupra poluarii atmosferice transfrontiere pe distante lungi, reducerea acidifierii, eutrofizarii si nivelului de ozon troposferic, adoptat la Gothenburg la 1 decembrie 1999, din 04.05.2012

 • Amendamentele din 13.12.2012, Parlamentul României

  Amendamentele la Protocolul Conventiei din 1979 asupra poluarii atmosferice transfrontiere pe distante lungi, referitor la metalele grele, adoptat la Aarhus la 24 iunie 1998, din 13.12.2012

Monitorul Oficial, Partea I nr. 41 din 17.01.2018 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 21/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 21/2018 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 37/2016 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute în obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora

 • Decretul nr. 38/2018, Presedintele României

  Decretul nr. 38/2018 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 37/2016 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute în obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora

 • Legea nr. 22/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 22/2018 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 21/2016 pentru prorogarea unor termene prevazute în Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 18/2015 privind stabilirea unor masuri necesare pentru asigurarea tranzitiei de la televiziunea analogica terestra la televiziunea digitala terestra si implementarea serviciilor multimedia la nivel national

 • Decretul nr. 39/2018, Presedintele României

  Decretul nr. 39/2018 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 21/2016 pentru prorogarea unor termene prevazute în Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 18/2015 privind stabilirea unor masuri necesare pentru asigurarea tranzitiei de la televiziunea analogica terestra la televiziunea digitala terestra si implementarea serviciilor multimedia la nivel national

 • Legea nr. 23/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 23/2018 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 10/2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 62/2011 privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea contributiei financiare elvetiene nerambursabile acordate României prin intermediul Programului de cooperare elvetiano-român vizând reducerea disparitatilor economice si sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, precum si a contributiei nationale aferente acestei asistente

 • Decretul nr. 40/2018, Presedintele României

  Decretul nr. 40/2018 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 10/2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 62/2011 privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea contributiei financiare elvetiene nerambursabile acordate României prin intermediul Programului de cooperare elvetiano-român vizând reducerea disparitatilor economice si sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, precum si a contributiei nationale aferente acestei asistente

 • Legea nr. 24/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 24/2018 pentru modificarea art. 28 alin. (3) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat si a art. 90 alin. (3) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative

 • Decretul nr. 41/2018, Presedintele României

  Decretul nr. 41/2018 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 28 alin. (3) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat si a art. 90 alin. (3) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative

 • Ordinul nr. 1592/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI

  Ordinul nr. 1592/2017 pentru modificarea Ordinului directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 1.222/2016 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 2 unitati administrativ-teritoriale din judetul Bacau

 • Ordinul nr. 1651/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI

  Ordinul nr. 1651/2017 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor în unitatea administrativ-teritoriala Vârlezi din judetul Galati si în unitatea administrativ-teritoriala Jijila din judetul Tulcea

 • Decizie nr. 1112/2017, Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii – ANCOM

  Decizia nr. 1112/2017 privind stabilirea indicatorilor de calitate pentru furnizarea serviciului de acces la internet si publicarea parametrilor aferenti

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 8 din 16.01.2018 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 16.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 16.01.2018 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Municipiul Roman, Roman, judetul Neamt, anunta Raportul anual al contractelor de finantare nerambursabila alocate în anul 2017, pentru activitati din domeniile: cultura, social si sport

 • Achizitia publica de servicii din 16.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 16.01.2018 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Jilavele, Jilavele, judetul Ialomita, anunta Raportul anual al contractelor de finantare nerambursabila alocate în anul 2017 pentru domeniul culte

 • Achizitia publica de servicii din 16.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 16.01.2018 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – UAT Comuna Urechesti, Urechesti, judetul Vrancea, anunta Raportul anual al contractelor de finantare nerambursabila alocate în anul 2017 pentru activitati sportive

 • Achizitia publica de servicii din 16.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 16.01.2018 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Centrul Cultural si de Tineret “Stefan Iordache”, sectorul 5, Bucuresti, anunta contractele de finantare nerambursabila încheiate în cursul anului 2017, pentru activitati culturale si sportive

 • Achizitia publica de servicii din 16.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 16.01.2018 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Simonesti, Simonesti, judetul Harghita, anunta contractele de finantare nerambursabila încheiate în cursul anului 2017, pentru domeniul sport

 • Achizitia publica de servicii din 16.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 16.01.2018 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Consiliul Judetean Botosani, Botosani, judetul Botosani, anunta contractele de finantare nerambursabila alocate în anul 2017 pentru domeniile cultura, educatie si culte

 • Achizitia publica de servicii din 16.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 16.01.2018 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Municipiului Zalau, Zalau, judetul Salaj, anunta contractele de finantare nerambursabila încheiate în anul 2017 si suma alocata acestora

 • Achizitia publica de servicii din 16.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 16.01.2018 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Madaras, Madaras, judetul Bihor, anunta Raportul anual al contractelor de finantare nerambursabila alocate în anul 2017 pentru activitati din domeniile sport si culte

 • Achizitia publica de servicii din 15.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 15.01.2018 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Patârlagele, oras Patârlagele, judetul Buzau, urmeaza sa concesioneze un teren, proprietate publica, cu suprafata de 29 m.p.

 • Achizitia publica de servicii din 15.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 15.01.2018 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Comuna Rabagani, Rabagani, judetul Bihor, urmeaza sa concesioneze o suprafata de 30.000 mp, situata în extravilanul localitatii Bratesti, în scopul realizarii activitatii “extindere cariera de piatra”

 • Achizitia publica de servicii din 15.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 15.01.2018 Concesiuni – anunturi de participare la negociere directa – Consiliul Local Comuna Frumusica, Frumusica, judetul Botosani, urmeaza sa concesioneze un teren în suprafata de 459 mp, situat în intravilanul satului Radeni

Monitorul Oficial, Partea I nr. 40 din 16.01.2018 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decretul nr. 49/2018, Presedintele României

  Decretul nr. 49/2018 pentru încetarea functiei de prim-ministru al Guvernului României

 • Decretul nr. 50/2018, Presedintele României

  Decretul nr. 50/2018 pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca prim-ministru interimar

 • Ordinul nr. 1533/2017, Ministerul Sanatatii – MS

  Ordinul nr. 1533/2017 privind aprobarea metodologiei de încadrare a riscului infectios pentru persoanele decedate cu boli infectioase

 • Metodologia din 29.12.2017, Ministerul Sanatatii – MS

  Metodologia de încadrare a riscului infectios pentru persoanele decedate cu boli infectioase din 29.12.2017

Monitorul Oficial, Partea I nr. 39 din 16.01.2018 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotarâre nr. 9/2018, Guvernul României

  Hotarârea nr. 9/2018 privind aprobarea schemei “Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a crescatorilor de porci din rasele Bazna si/sau Mangalita în vederea producerii carnii de porc”

 • Decizie nr. 1108/2017, Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii – ANCOM

  Decizia nr. 1108/2017 pentru stabilirea formatului si a modalitatii de transmitere a informatiilor privind dezvoltarea si localizarea geografica a retelelor publice de comunicatii electronice si a elementelor de infrastructura fizica asociate acestora

Monitorul Oficial, Partea I nr. 38 din 16.01.2018 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizie nr. 627/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 627/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. XVIII alin. (2) teza întâi din Legea nr. 2/2013 privind unele masuri pentru degrevarea instantelor judecatoresti, precum si pentru pregatirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila

 • Decizie nr. 629/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 629/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a sintagmei “precum si în alte cereri evaluabile în bani în valoare de pâna la 1.000.000 lei inclusiv”, cuprinsa în art. XVIII alin. (2) teza întâi din Legea nr. 2/2013 privind unele masuri pentru degrevarea instantelor judecatoresti, precum si pentru pregatirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila

 • Hotarâre nr. 5/2018, Guvernul României

  Hotarârea nr. 5/2018 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor constructii si amenajari la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apararii Nationale, situate în judetele Sibiu, Vâlcea, Timis, Brasov, Dolj, Constanta, Alba, Arad, Gorj, Cluj si municipiul Bucuresti, în vederea scoaterii din functiune si casarii acestora si pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotarârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Decizie nr. 17/2018, Prim-ministru

  Decizia nr. 17/2018 privind încetarea exercitarii cu caracter temporar prin detasare de catre doamna Alexandra Cerasela Pana a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului Turismului

 • Decizie nr. 18/2018, Prim-ministru

  Decizia nr. 18/2018 privind eliberarea, la cerere, a domnului Aurelian-Felix Rache din functia de consilier de stat la Departamentul pentru strategii guvernamentale din cadrul aparatului de lucru al Guvernului

 • Decizie nr. 19/2018, Prim-ministru

  Decizia nr. 19/2018 pentru eliberarea, la cerere, a doamnei Daniela-Meri Mocanu din functia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

 • Decizie nr. 20/2018, Prim-ministru

  Decizia nr. 20/2018 privind eliberarea doamnei Ioana-Andreea Lambru din functia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat

 • Decizie nr. 21/2018, Prim-ministru

  Decizia nr. 21/2018 privind eliberarea doamnei Elena Repede, la cerere, din functia de director de cabinet al prim-ministrului, cu rang de secretar de stat, în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

 • Decizie nr. 22/2018, Prim-ministru

  Decizia nr. 22/2018 privind unele masuri pentru exercitarea functiei de secretar general al Guvernului

Monitorul Oficial, Partea I nr. 37 din 16.01.2018 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 6/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 6/2018 pentru ratificarea Conventiei Consiliului Europei referitoare la abordarea integrata a sigurantei, securitatii si serviciilor la partidele de fotbal si la alte evenimente sportive, adoptata la Saint-Denis la 3 iulie 2016, semnata de catre partea româna la Budapesta la 29 noiembrie 2016, precum si pentru aprobarea încetarii valabilitatii, prin denuntare, a Conventiei europene privind violenta si iesirile necontrolate ale spectatorilor cu ocazia manifestarilor sportive, în special la meciurile de fotbal, adoptata la Strasbourg la 19 august 1985

 • Conventia din 29.11.2016, Consiliul Europei

  Conventia Consiliului Europei referitoare la abordarea integrata a sigurantei, securitatii si serviciilor la partidele de fotbal si la alte evenimente sportive din 29.11.2016

 • Decretul nr. 6/2018, Presedintele României

  Decretul nr. 6/2018 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Conventiei Consiliului Europei referitoare la abordarea integrata a sigurantei, securitatii si serviciilor la partidele de fotbal si la alte evenimente sportive, adoptata la Saint-Denis la 3 iulie 2016, semnata de catre partea româna la Budapesta la 29 noiembrie 2016, precum si pentru aprobarea încetarii valabilitatii, prin denuntare, a Conventiei europene privind violenta si iesirile necontrolate ale spectatorilor cu ocazia manifestarilor sportive, în special la meciurile de fotbal, adoptata la Strasbourg la 19 august 1985

 • Legea nr. 7/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 7/2018 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Croatia privind protectia reciproca a informatiilor clasificate, semnat la Zagreb la 12 iunie 2017

 • Acord din 12.06.2017, Ministerul Afacerilor Externe – MAE

  Acordul între Guvernul României si Guvernul Republicii Croatia privind protectia reciproca a informatiilor clasificate din 12.06.2017

 • Decretul nr. 7/2018, Presedintele României

  Decretul nr. 7/2018 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Croatia privind protectia reciproca a informatiilor clasificate, semnat la Zagreb la 12 iunie 2017

 • Ordinul nr. 1661/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI

  Ordinul nr. 1661/2017 pentru închiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliara, cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale nr. 1 si 68 din unitatea administrativ-teritoriala Lalosu, judetul Vâlcea

 • Norma nr. 31/2017, Autoritatea de Supraveghere Financiara – ASF

  Norma nr. 31/2017 pentru modificarea si completarea Normei Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 24/2015 privind obligatiile de raportare si transparenta în sistemul pensiilor administrate privat

Monitorul Oficial, Partea I nr. 36 din 16.01.2018 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 156/2017, Ministerul Afacerilor Interne – MAI

  Ordinul nr. 156/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea si testarea planurilor de urgenta în caz de accidente majore în care sunt implicate substante periculoase

 • Normele metodologice din 11.12.2017, Ministerul Afacerilor Interne – MAI

  Normele metodologice privind elaborarea si testarea planurilor de urgenta în caz de accidente majore în care sunt implicate substante periculoase din 11.12.2017

 • Ordinul nr. 3323/2017, Ministerul Finantelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 3323/2017 pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.874/2016 privind reglementarea procedurii de monitorizare a implementarii prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice

 • Decizie nr. 500460/2017, Administratia Nationala a Penitenciarelor – ANP

  Decizia nr. 500460/2017 pentru aprobarea Normelor nationale în domeniul educatiei, asistentei psihologice si asistentei sociale a persoanelor internate în centre educative si centre de detentie

 • Decizie nr. 1100/2017, Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii – ANCOM

  Decizia nr. 1100/2017 privind identificarea pietelor relevante corespunzatoare serviciilor de transmisie în format analogic prin intermediul sistemelor radioelectrice terestre a serviciilor publice de programe de televiziune si radiodifuziune

 • Normele din 23.11.2017, Administratia Nationala a Penitenciarelor – ANP

  Normele nationale în domeniul educatiei, asistentei psihologice si asistentei sociale a persoanelor internate în centre educative si centre de detentie din 23.11.2017

Monitorul Oficial, Partea I nr. 35 din 16.01.2018 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 15/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 15/2018 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 67/2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia

 • Decretul nr. 30/2018, Presedintele României

  Decretul nr. 30/2018 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 67/2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia

 • Legea nr. 16/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 16/2018 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 82/2016 pentru aprobarea Statutului special al functiei publice specifice de inspector social si pentru modificarea si completarea unor acte normative

 • Decretul nr. 31/2018, Presedintele României

  Decretul nr. 31/2018 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 82/2016 pentru aprobarea Statutului special al functiei publice specifice de inspector social si pentru modificarea si completarea unor acte normative

 • Legea nr. 17/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 17/2018 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2017 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din România

 • Decretul nr. 32/2018, Presedintele României

  Decretul nr. 32/2018 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2017 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din România

 • Legea nr. 18/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 18/2018 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 43/2017 privind înfiintarea, organizarea si functionarea agentiilor pentru întreprinderi mici si mijlocii, atragere de investitii si promovare a exportului

 • Decretul nr. 33/2018, Presedintele României

  Decretul nr. 33/2018 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 43/2017 privind înfiintarea, organizarea si functionarea agentiilor pentru întreprinderi mici si mijlocii, atragere de investitii si promovare a exportului

 • Decizie nr. 13/2018, Prim-ministru

  Decizia nr. 13/2018 privind eliberarea domnului Gabriel Andronache din functia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

 • Decizie nr. 14/2018, Prim-ministru

  Decizia nr. 14/2018 privind eliberarea domnului Ciprian Pandea din functia de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizie nr. 15/2018, Prim-ministru

  Decizia nr. 15/2018 privind numirea domnului Gabriel Andronache în functia de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizie nr. 16/2018, Prim-ministru

  Decizia nr. 16/2018 privind numirea domnului Ciprian Pandea în functia de secretar de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 7 din 15.01.2018 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 15.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 15.01.2018 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Ghilad, Ghilad, judetul Timis, face cunoscuta intentia de a atribui contracte de finantare nerambursabila pe anul 2018, pentru activitati din domeniul sport

 • Achizitia publica de servicii din 15.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 15.01.2018 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Turia, Turia, judetul Covasna, anunta prezenta completare de raport cu privire la contractele de finantare nerambursabila încheiate în cursul anului fiscal 2017

 • Achizitia publica de servicii din 12.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 12.01.2018 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Comunei Rusii-Munti, judetul Mures, urmeaza sa concesioneze un teren cu suprafata de 400 mp, pentru executia de foraje în vederea evaluarii resurselor de apa minerala naturala

 • Achizitia publica de servicii din 12.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 12.01.2018 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Marasesti, Marasesti, judetul Vrancea, urmeaza sa concesioneze un teren, în suprafata de 63 mp, apartinând domeniului public al Primariei Marasesti

 • Achizitia publica de servicii din 12.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 12.01.2018 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Municipiul Sibiu, Sibiu, judetul Sibiu, urmeaza sa concesioneze un teren neproductiv, cu suprafata de 97.378 mp, în vederea amenajarii unui depozit de deseuri inerte

Monitorul Oficial, Partea I nr. 34 din 15.01.2018 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotarâre nr. 7/2018, Guvernul României

  Hotarârea nr. 7/2018 pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor nationale tranzitorii în sectorul vegetal pentru anul de cerere 2017

 • Ordinul nr. 160/2017, Ministerul Afacerilor Interne – MAI

  Ordinul nr. 160/2017 privind asigurarea protectiei personalului Ministerului Afacerilor Interne

 • Ordinul nr. 1848/2017, Ministerul Transporturilor – MT

  Ordinul nr. 1848/2017 privind publicarea Rezolutiei MEPC.275(69) – Stabilirea datei de la care regula 11.3 din anexa IV la MARPOL referitoare la Zona speciala Marea Baltica va avea efect, adoptata de Comitetul pentru Protectia Mediului Marin al Organizatiei Maritime Internationale la 22 aprilie 2016

 • Rezolutia nr. 275/2016, Organizatia Maritima Internationala

  Rezolutia MEPC.275(69) adoptata la 22 aprilie 2016 privind stabilirea datei de la care regula 11.3 din anexa IV la Marpol referitoare la zona speciala Marea Baltica va avea efect

 • Ordinul nr. 3928/2017, Ministerul Justitiei – MJ

  Ordinul nr. 3928/2017 privind conditiile de conducere a autoturismelor de serviciu de catre personalul din cadrul structurilor teritoriale si din aparatul central al Directiei Nationale de Probatiune

Monitorul Oficial, Partea I nr. 33 din 15.01.2018 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizie nr. 757/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 757/2017 asupra cererii de solutionare a conflictului juridic de natura constitutionala dintre Guvernul României, pe de o parte, si Ministerul Public – Parchetul de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie, Directia Nationala Anticoruptie, pe de alta parte

 • Hotarâre nr. 2/2018, Guvernul României

  Hotarârea nr. 2/2018 pentru modificarea si completarea Hotarârii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului “Prima casa”

 • Ordinul nr. 17/2018, Ministerul Sanatatii – MS

  Ordinul nr. 17/2018 privind modificarea si completarea anexelor nr. 1 si 2 la Ordinul ministrului sanatatii nr. 251/2017 pentru aprobarea preturilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de catre furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflati în relatie contractuala cu Ministerul Sanatatii, casele de asigurari de sanatate si/sau directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, cuprinse în Catalogul national al preturilor medicamentelor autorizate de punere pe piata în România, si a preturilor de referinta generice ale acestora

 • Ordinul nr. 18/2018, Ministerul Sanatatii – MS

  Ordinul nr. 18/2018 privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sanatatii nr. 251/2017 pentru aprobarea preturilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de catre furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflati în relatie contractuala cu Ministerul Sanatatii, casele de asigurari de sanatate si/sau directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, cuprinse în Catalogul national al preturilor medicamentelor autorizate de punere pe piata în România, si a preturilor de referinta generice ale acestora

 • Decizie nr. 1113/2017, Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii – ANCOM

  Decizia nr. 1113/2017 privind înfiintarea punctului de informare unic, precum si pentru stabilirea conditiilor si modalitatilor de transmitere a unor informatii privind infrastructura fizica a operatorilor de retea

 • Decizie nr. 1859/2017, Autoritatea de Supraveghere Financiara – ASF

  Decizia nr. 1859/2017 privind sanctionarea cu retragerea autorizatiei de functionare si radierea Societatii PRO ASIG INSURANCE BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare

Monitorul Oficial, Partea I nr. 32 din 15.01.2018 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decretul nr. 36/2018, Presedintele României

  Decretul nr. 36/2018 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

 • Decizie nr. 1857/2017, Autoritatea de Supraveghere Financiara – ASF

  Decizia nr. 1857/2017 privind aprobarea cererii de suspendare a activitatii Societatii AIDA BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Ordinul nr. 3338/2017, Ministerul Finantelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 3338/2017 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de functionare a sistemului national de raportare – Forexebug

 • Procedura din 29.12.2017, Ministerul Finantelor Publice – MFP

  Procedura privind modulul “Generarea rapoartelor de situatii financiare ale institutiilor publice” din 29.12.2017

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 6 din 12.01.2018 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 12.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 12.01.2018 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Ghilad, Ghilad, judetul Timis, acorda finantari nerambursabile pentru anul de executie financiara 2018, activitatilor din domeniul sport

 • Achizitia publica de servicii din 12.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 12.01.2018 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Madaras, Madaras, judetul Bihor, în urma participarii la selectia publica de proiecte, publica contractele de finantare nerambursabila si beneficiarii acestora

 • Achizitia publica de servicii din 12.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 12.01.2018 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Municipiului Giurgiu, jud. Giurgiu, face cunoscut Raportul anual al finantarilor nerambursabile încheiate în cursul anului 2017

 • Achizitia publica de servicii din 12.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 12.01.2018 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Municipiul Petrosani, Petrosani, judetul Hunedoara, anunta Raportul contractelor de finantare nerambursabila încheiate în cursul anului fiscal 2017 pentru urmatoarele servicii: religioase/culte, sportive, sociale si culturale

 • Achizitia publica de servicii din 12.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 12.01.2018 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Municipiul Tulcea, Tulcea, judetul Tulcea, anunta Raportul contractelor de finantare nerambursabila încheiate în cursul anului 2017

 • Achizitia publica de servicii din 12.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 12.01.2018 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Municipiului Iasi, Iasi, judetul Iasi, anunta Raportul contractelor de finantare nerambursabila încheiate în cursul anului 2017

 • Achizitia publica de servicii din 12.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 12.01.2018 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Turia, Turia, judetul Covasna, anunta Raportul anual al finantarilor nerambursabile alocate din bugetul local al comunei Turia pe anul 2017

 • Achizitia publica de servicii din 11.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 11.01.2018 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Orasul Târgu Neamt, Târgu Neamt, judetul Neamt, urmeaza sa concesioneze un teren în suprafata totala de 22.130 mp – “Parcul Cetate”

 • Achizitia publica de servicii din 10.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 10.01.2018 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Comuna Giurgita, cu sediul în comuna Giurgita, judetul Dolj, urmeaza sa concesioneze un teren în suprafata de 1.660 mp – Lotul 2, categoria de folosinta curti – constructii

 • Achizitia publica de servicii din 10.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 10.01.2018 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Comunei Astileu, Astileu, judetul Bihor, urmeaza sa concesioneze un teren cu suprafata de 20.000 mp, pentru deschidere cariera exploatare piatra

 • Achizitia publica de servicii din 11.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 11.01.2018 Anunturi de participare la negociere directa – Municipiul Târgu Mures, Târgu Mures, judetul Mures, urmeaza sa concesioneze prin negociere directa un teren, cu suprafata totala de 632 mp, în vederea edificarii unor constructii

 • Achizitia publica de servicii din 11.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 11.01.2018 Anunturi de participare la negociere directa – U.A.T. Oras Sulina, Sulina, judetul Tulcea, urmeaza sa concesioneze un spatiu, apartinând domeniului public al U.A.T. Sulina, în suprafata totala de 51,2 mp

Monitorul Oficial, Partea I nr. 31 din 12.01.2018 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decretul nr. 35/2018, Presedintele României

  Decretul nr. 35/2018 pentru încetarea efectelor Decretului nr. 655/2017 privind eliberarea din functie a unui judecator

 • Decizie nr. 685/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 685/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 305 alin. (1) si (3) teza întâi din Codul de procedura penala

 • Decizie nr. 11/2018, Prim-ministru

  Decizia nr. 11/2018 privind încetarea exercitarii, cu caracter temporar, prin detasare, de catre doamna Vali Mirela Mihalascu a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Turismului

 • Decizie nr. 12/2018, Prim-ministru

  Decizia nr. 12/2018 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, de catre domnul Adrian Stoica a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Turismului

 • Ordinul nr. 7029/2017, Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene

  Ordinul nr. 7029/3340/2017 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea si utilizarea fondurilor externe nerambursabile si a cofinantarii publice nationale, pentru obiectivul “Cooperare teritoriala europeana”, în perioada 2014-2020, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice, al ministrului finantelor publice si al ministrului fondurilor europene nr. 340/607/190/2016

 • Ordinul nr. 3340/2017, Ministerul Finantelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 7029/3340/2017 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea si utilizarea fondurilor externe nerambursabile si a cofinantarii publice nationale, pentru obiectivul “Cooperare teritoriala europeana”, în perioada 2014-2020, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice, al ministrului finantelor publice si al ministrului fondurilor europene nr. 340/607/190/2016

 • Ordinul nr. 15/2018, Ministerul Sanatatii – MS

  Ordinul nr. 15/2018 / 1311/2017 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate

 • Ordinul nr. 1311/2017, Casa Nationala a Asigurarilor de Sanatate – CNAS

  Ordinul nr. 15/2018 / 1311/2017 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate

 • Rectificarea din 12.01.2018, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2017, din 12.01.2018

 • Normele din 05.01.2018, Ministerul Sanatatii – MS

  Normele de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate din 05.01.2018

Monitorul Oficial, Partea I nr. 30 din 12.01.2018 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 5/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 5/2018 pentru ratificarea Acordului de securitate dintre Guvernul României si Guvernul Marelui Ducat al Luxemburgului privind protectia reciproca a informatiilor clasificate, semnat la Bucuresti la 24 mai 2017

 • Acord din 24.05.2017, Oficiul Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat – ORNISS

  Acordul de securitate între Guvernul României si Guvernul Marelui Ducat al Luxemburgului privind protectia reciproca a informatiilor clasificate din 24.05.2017

 • Decretul nr. 5/2018, Presedintele României

  Decretul nr. 5/2018 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de securitate dintre Guvernul României si Guvernul Marelui Ducat al Luxemburgului privind protectia reciproca a informatiilor clasificate, semnat la Bucuresti la 24 mai 2017

 • Legea nr. 12/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 12/2018 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 47/2017 pentru prorogarea unui termen si pentru modificarea art. 13 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 232/2016 privind industria nationala de aparare, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative

 • Decretul nr. 12/2018, Presedintele României

  Decretul nr. 12/2018 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 47/2017 pentru prorogarea unui termen si pentru modificarea art. 13 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 232/2016 privind industria nationala de aparare, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative

 • Legea nr. 13/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 13/2018 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 66/2017 privind stabilirea unor masuri în domeniul cercetarii-dezvoltarii-inovarii si producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice si antidoturi, în vederea asigurarii protectiei intereselor esentiale ale sigurantei starii de sanatate a populatiei

 • Decretul nr. 13/2018, Presedintele României

  Decretul nr. 13/2018 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 66/2017 privind stabilirea unor masuri în domeniul cercetarii-dezvoltarii-inovarii si producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice si antidoturi, în vederea asigurarii protectiei intereselor esentiale ale sigurantei starii de sanatate a populatiei

 • Ordinul nr. 3247/2017, Ministerul Finantelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 3247/1179/2017 privind aprobarea Procedurii de avizare tehnica a modelelor de aparate de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

 • Ordinul nr. 1179/2017, Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale

  Ordinul nr. 3247/1179/2017 privind aprobarea Procedurii de avizare tehnica a modelelor de aparate de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

 • Procedura din 19.12.2017, Ministerul Finantelor Publice – MFP

  Procedura de avizare tehnica a modelelor de aparate de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscal din 19.12.2017

 • Ordinul nr. 124/2017, Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Ordinul nr. 124/2017 pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 28/2014 privind aprobarea Contractului-cadru dintre administratorul schemei de sprijin si platitorul de contributie pentru colectarea contributiei pentru cogenerarea de înalta eficienta si a Contractului-cadru dintre producatorul de energie electrica si termica în cogenerare de înalta eficienta si administratorul schemei de sprijin pentru plata bonusului/bonusului neacordat/cuantumului de regularizare a ante-supracompensarii si restituirea bonusului necuvenit/supracompensarii

 • Hotarâre nr. 1478/2017, Consiliul Superior al Magistraturii – CSM

  Hotarârea nr. 1478/2017 pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare al Scolii Nationale de Grefieri, aprobat prin Hotarârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 183/2007

Monitorul Oficial, Partea I nr. 29 din 12.01.2018 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 4/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 4/2018 pentru ratificarea Acordului dintre România si Republica Serbia în domeniul securitatii sociale, semnat la Belgrad la 28 octombrie 2016

 • Acord din 28.10.2016, Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Vârstnice – MMFPSPV

  Acordul între România si Republica Serbia în domeniul securitatii sociale din 28.10.2016

 • Decretul nr. 4/2018, Presedintele României

  Decretul nr. 4/2018 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre România si Republica Serbia în domeniul securitatii sociale, semnat la Belgrad la 28 octombrie 2016

 • Decretul nr. 20/2018, Presedintele României

  Decretul nr. 20/2018 privind eliberarea din functie a unui judecator

 • Decretul nr. 21/2018, Presedintele României

  Decretul nr. 21/2018 privind eliberarea din functie a unui judecator

 • Decretul nr. 22/2018, Presedintele României

  Decretul nr. 22/2018 privind eliberarea din functie a unui judecator

 • Decretul nr. 23/2018, Presedintele României

  Decretul nr. 23/2018 privind eliberarea din functie a unui judecator

 • Decretul nr. 24/2018, Presedintele României

  Decretul nr. 24/2018 privind eliberarea din functie a unui judecator

 • Decretul nr. 25/2018, Presedintele României

  Decretul nr. 25/2018 privind eliberarea din functie a unui procuror

 • Decretul nr. 26/2018, Presedintele României

  Decretul nr. 26/2018 privind eliberarea din functie a unui procuror

 • Decretul nr. 27/2018, Presedintele României

  Decretul nr. 27/2018 privind eliberarea din functie a unui procuror

 • Decretul nr. 28/2018, Presedintele României

  Decretul nr. 28/2018 privind eliberarea din functie a unui procuror si numirea sa în functia de judecator

 • Ordinul nr. 14/2018, Ministerul Sanatatii – MS

  Ordinul nr. 14/2018 privind modificarea si completarea anexelor nr. 1 si 2 la Ordinul ministrului sanatatii nr. 251/2017 pentru aprobarea preturilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de catre furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflati în relatie contractuala cu Ministerul Sanatatii, casele de asigurari de sanatate si/sau directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, cuprinse în Catalogul national al preturilor medicamentelor autorizate de punere pe piata în România, si a preturilor de referinta generice ale acestora

 • Ordinul nr. 1593/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI

  Ordinul nr. 1593/2017 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 18 unitati administrativ-teritoriale din judetul Iasi

Monitorul Oficial, Partea I nr. 28 din 12.01.2018 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 4156/2017, Agentia Nationala de Administrare Fiscala – ANAF

  Ordinul nr. 4156/2017 pentru aprobarea informatiilor continute în registrul national de evidenta a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate în judete si în sectoarele municipiului Bucuresti, precum si metodologia si procedura de înregistrare a acestora

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 5 din 11.01.2018 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 11.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 11.01.2018 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Municipiului Câmpina, Câmpina, judetul Prahova, anunta Raportul anual al contractelor de finantare nerambursabila încheiate în cursul anului 2017, pentru activitati din domeniile cultura si sport

 • Achizitia publica de servicii din 11.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 11.01.2018 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Consiliul Judetean Braila, Braila, judetul Braila, publica contractele de finantare încheiate pe anul 2017, pentru activitati din domeniul cultura si sport

 • Achizitia publica de servicii din 11.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 11.01.2018 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Centrul Judetean de Cultura Dâmbovita, Târgoviste, judetul Dâmbovita, anunta Raportul anual privind finantarile nerambursabile aprobate în anul 2017

 • Achizitia publica de servicii din 11.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 11.01.2018 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Dorna Candrenilor, Dorna Candrenilor, judetul Suceava, anunta Raportul contractelor de finantare nerambursabila încheiate în cursul anului 2017, pentru domeniul sport

 • Achizitia publica de servicii din 11.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 11.01.2018 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Municipiul Baia Mare, Baia Mare, judetul Maramures, anunta Raportul contractelor de finantare nerambursabila încheiate în cursul anului fiscal 2017, pentru domeniile cultura, tineret si sport

 • Achizitia publica de servicii din 11.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 11.01.2018 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Municipiul Gheorgheni, Gheorgheni, judetul Harghita, anunta Raportul contractelor de finantare nerambursabila încheiate în cursul anului 2017, pentru domeniile: Sport, Cultura, Social, Tineret si Turistic

 • Achizitia publica de servicii din 11.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 11.01.2018 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Surduc, judetul Salaj, anunta Raportul contractelor de finantare nerambursabila încheiate în cursul anului 2017, pentru domeniul sport

 • Achizitia publica de servicii din 11.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 11.01.2018 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Comunei Poian, Poian, judetul Covasna, anunta Raportul contractelor de finantare nerambursabila încheiate în cursul anului 2017, pentru domeniile sport, cultura, educatie, recreere si religie

 • Achizitia publica de servicii din 10.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 10.01.2018 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Orasului Petrila, Petrila, judetul Hunedoara, urmeaza sa concesioneze un teren cu suprafata de 15.000 mp, situat în zona Maleia, oras Petrila, în vederea prestarii de servicii

 • Achizitia publica de servicii din 10.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 10.01.2018 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Consiliul Local Slatina-Timis, loc. Slatina-Timis, judetul Caras-Severin, urmeaza sa concesioneze patru terenuri, fiecare în suprafata de 5.000 mp, proprietate publica a Comunei Slatina-Timis

 • Achizitia publica de servicii din 10.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 10.01.2018 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Consiliul Local Slatina-Timis, loc. Slatina-Timis, judetul Caras-Severin, urmeaza sa concesioneze un teren în suprafata de 800 mp, proprietate publica a Comunei Slatina-Timis

 • Achizitia publica de servicii din 10.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 10.01.2018 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Primaria Gârla Mare, Severinului, Gârla Mare, judetul Mehedinti, anunta ofertantul câstigator în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publica

Monitorul Oficial, Partea I nr. 27 din 11.01.2018 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizie nr. 9/2018, Prim-ministru

  Decizia nr. 9/2018 privind constatarea încetarii de drept a raportului de serviciu al domnului Alexandru-Gabriel Balaban, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizie nr. 10/2018, Prim-ministru

  Decizia nr. 10/2018 privind numirea domnului Gheorghe Popescu în functia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

 • Ordinul nr. 1496/2017, Ministerul Sanatatii – MS

  Ordinul nr. 1496/2017 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sanatatii nr. 1.202/2017 privind înfiintarea, organizarea si functionarea comisiilor si subcomisiilor de specialitate ale Ministerului Sanatatii

 • Hotarâre nr. 954/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 954/2017 privind reorganizarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajisti Brasov si modificarea anexei nr. 3 la Hotarârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Monitorul Oficial, Partea I nr. 26 din 11.01.2018 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizie nr. 501/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 501/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 47 [cu referire la pct. 4 lit. C din anexa la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc] din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 92/2014 pentru reglementarea unor masuri fiscal-bugetare si modificarea unor acte normative

 • Ordinul nr. 1461/2017, Ministerul Sanatatii – MS

  Ordinul nr. 1461/2017 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii publice nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind conditiile pe care trebuie sa le îndeplineasca un spital în vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare

 • Hotarâre nr. 1/2018, Guvernul României

  Hotarârea nr. 1/2018 pentru aprobarea conditiilor generale si specifice pentru anumite categorii de contracte de achizitie aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice

 • Conditiile din 10.01.2018, Guvernul României

  Conditiile generale si specifice si acordul contractual pentru contractele de executie de lucrari din 10.01.2018

 • Conditiile din 10.01.2018, Guvernul României

  Conditiile generale si specifice si acordul contractual pentru contractele de proiectare si executie de lucrari din 10.01.2018

Monitorul Oficial, Partea I nr. 25 din 11.01.2018 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 1098/2017, Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii – ANCOM

  Decizia nr. 1098/2017 pentru modificarea şi completarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 541/2013 privind condiţiile şi procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal în domeniul serviciilor poştale

 • Ordinul nr. 285/2017, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – MADR

  Ordinul nr. 285/2017 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Îmbunatatiri Funciare – I.N.C.D.I.F. – “ISPIF” Bucuresti din coordonarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

 • Hotarâre nr. 915/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 915/2017 privind modificarea anexei la Hotarârea Guvernului nr. 1.418/2006 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare externa, a standardelor, a standardelor de referinta si a listei indicatorilor de performanta a Agentiei Române de Asigurare a Calitatii în Învatamântul Superior

 • Metodologia din 14.12.2017, Guvernul României

  Metodologia de evaluare externa, a standardelor, a standardelor de referinta si a listei indicatorilor de performanta a Agentiei Române de Asigurare a Calitatii în Învatamântul Superior din 14.12.2017

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 4 din 10.01.2018 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 10.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 10.01.2018 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Municipiul Deva, Deva, judetul Hunedoara, publica Raportul anual cu privire la contractele de finantare nerambursabila încheiate în cursul anului fiscal 2017

 • Achizitia publica de servicii din 10.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 10.01.2018 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Municipiului Sibiu, Sibiu, judetul Sibiu, publica Proiectele implementate în Sesiunea de selectie nr. 1, 2017

 • Achizitia publica de servicii din 10.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 10.01.2018 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Municipiul Sibiu, Sibiu, judetul Sibiu, publica Proiectele implementate în anul 2017, finantate în cadrul Agendei Sportive

 • Achizitia publica de servicii din 10.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 10.01.2018 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Consiliul Judetean Vaslui, Vaslui, judetul Vaslui, anunta contractele de finantare nerambursabila încheiate în cursul anului 2017

 • Achizitia publica de servicii din 10.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 10.01.2018 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Suseni, Suseni, judetul Harghita, anunta contractele de finantare nerambursabila încheiate în cursul anului 2017, pentru activitati culturale si sportive

 • Achizitia publica de servicii din 10.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 10.01.2018 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Cosna, Cosna, judetul Suceava, publica Raportul anual al finantarilor nerambursabile din fondurile publice ale comunei Cosna pentru anul 2017

Monitorul Oficial, Partea I nr. 24 din 10.01.2018 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decretul nr. 14/2018, Presedintele României

  Decretul nr. 14/2018 privind conferirea Ordinului Meritul pentru Învatamânt în grad de Mare Ofiter

 • Decretul nr. 15/2018, Presedintele României

  Decretul nr. 15/2018 privind conferirea Ordinului Meritul pentru Învatamânt în grad de Comandor

 • Decretul nr. 16/2018, Presedintele României

  Decretul nr. 16/2018 privind conferirea Ordinului Meritul pentru Învatamânt în grad de Ofiter

 • Decretul nr. 17/2018, Presedintele României

  Decretul nr. 17/2018 privind conferirea Ordinului Meritul pentru Învatamânt în grad de Ofiter

 • Decretul nr. 18/2018, Presedintele României

  Decretul nr. 18/2018 privind conferirea Ordinului Meritul pentru Învatamânt în grad de Ofiter

 • Decretul nr. 19/2018, Presedintele României

  Decretul nr. 19/2018 privind conferirea Ordinului Meritul pentru Învatamânt în grad de Cavaler

 • Hotarâre nr. 951/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 951/2017 privind modalitatea de subventionare de catre stat a costurilor pentru elevii care frecventeaza învatamântul profesional

 • Ordinul nr. 1170/2017, Agentia Nationala pentru Achizitii Publice

  Ordinul nr. 1170/1450/2017 privind nivelul ratei de actualizare pentru anul 2018 aferente contractelor de achizitie publica

 • Ordinul nr. 1450/2017, Comisia Nationala de Prognoza – CNP

  Ordinul nr. 1170/1450/2017 privind nivelul ratei de actualizare pentru anul 2018 aferente contractelor de achizitie publica

 • Ordinul nr. 3259/2017, Ministerul Finantelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 3259/2017 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005

 • Circulara nr. 25/2017, Banca Nationala a României – BNR

  Circulara nr. 25/2017 privind lansarea în circulatie a bancnotelor si monedelor cu noua stema a tarii

 • Ordinul nr. 3344/2017, Ministerul Finantelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 3344/2017 pentru modificarea Ordinului ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 1.801/1995 si a Ordinului ministrului delegat pentru buget nr. 671/2014 privind modificarea formularului “Chitanta pentru încasarea de impozite, taxe si contributii”, cod 14.20.09/TS, prevazut în anexa nr. 1a) la Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 1.801/1995

 • Ordinul nr. 1/2018, Ministerul Sanatatii – MS

  Ordinul nr. 1/2018 privind modificarea si completarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate publica pentru anii 2017 si 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii nr. 377/2017

Monitorul Oficial, Partea I nr. 23 din 10.01.2018 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotarâre nr. 960/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 960/2017 pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotarârea Guvernului nr. 977/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Timis, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Timis

 • Ordinul nr. 1388/2017, Ministerul Sanatatii – MS

  Ordinul nr. 1388/2017 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Institutului Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj-Napoca

 • Ordinul nr. 1501/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI

  Ordinul nr. 1501/2017 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor din unitatea administrativ-teritoriala Berliste din judetul Caras-Severin

 • Ordinul nr. 1502/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI

  Ordinul nr. 1502/2017 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor din unitatea administrativ-teritoriala Varadia din judetul Caras-Severin

 • Ordinul nr. 1503/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI

  Ordinul nr. 1503/2017 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor din unitatea administrativ-teritoriala Forotic din judetul Caras-Severin

 • Ordinul nr. 1504/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI

  Ordinul nr. 1504/2017 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unitati administrativ-teritoriale din judetul Bistrita-Nasaud

 • Ordinul nr. 1505/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI

  Ordinul nr. 1505/2017 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unitati administrativ-teritoriale din judetul Bacau

 • Ordinul nr. 1507/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI

  Ordinul nr. 1507/2017 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor în unitatea administrativ-teritoriala Vrani din judetul Caras-Severin

 • Ordinul nr. 1543/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI

  Ordinul nr. 1543/2017 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritoriala Berceni din judetul Ilfov

 • Decizie nr. 77/2017, Înalta Curte de Casatie si Justitie – ÎCCJ

  Decizia nr. 77/2017 privind examinarea sesizarii formulate de Tribunalul Bucuresti – Sectia a IV-a civila în Dosarul nr. 13.765/299/2016, privind pronuntarea unei hotarâri prealabile

Monitorul Oficial, Partea I nr. 22 din 10.01.2018 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 11/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 11/2018 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020

 • Decretul nr. 11/2018, Presedintele României

  Decretul nr. 11/2018 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020

 • Hotarâre nr. 950/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 950/2017 pentru aprobarea elementelor tehnice necesare aplicarii art. 32 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 156/2007 privind despagubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. – S.A. în vederea achizitionarii de autoturisme

 • Ordinul nr. 1585/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI

  Ordinul nr. 1585/2017 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 19 unitati administrativ-teritoriale din judetul Teleorman

 • Ordinul nr. 1590/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI

  Ordinul nr. /2017 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 7 unitati administrativ-teritoriale din judetul Cluj

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 3 din 09.01.2018 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 09.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 09.01.2018 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Municipiul Câmpulung, Câmpulung, judetul Arges, anunta Raportul contractelor de finantare nerambursabila pentru activitati din domeniile: sport, cultura si social, încheiate în cursul anului 2017

 • Achizitia publica de servicii din 09.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 09.01.2018 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – U.A.T. a Municipiului Râmnicu Sarat, Râmnicu Sarat, judetul Buzau, anunta Raportul anual al finantarilor nerambursabile – componenta sport, protectia animalelor si activitati cultural-educationale, tineret si voluntariat – pe anul 2017

 • Achizitia publica de servicii din 09.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 09.01.2018 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Municipiul Miecurea-Ciuc, Miercurea-Ciuc, judetul Harghita, anunta Raportul anual al finantarilor nerambursabile pentru activitati sociale, alocate pe anul 2017

 • Achizitia publica de servicii din 08.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 08.01.2018 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Orasului Petrila, Petrila, judetul Hunedoara, urmeaza sa concesioneze mai multe parcele de teren, în vederea construirii unor garaje

 • Achizitia publica de servicii din 05.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 05.01.2018 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Comunei Gogosu, localitatea Gogosu, judetul Mehedinti, urmeaza sa concesioneze: cladire cu NC-53104-C1, în suprafata de 113 mp, terenul cu NC-53104, în suprafata de 1519 mp si terenul cu NC-53196, în suprafata de 2170 mp, fiind situate în zona de locuinte

 • Achizitia publica de servicii din 08.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 08.01.2018 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Comuna Izvoru Crisului, Izvoru Crisului, judetul Cluj, urmeaza sa concesioneze un teren cu suprafata de 30 mp, în scopul realizarii unor investitii având ca obiect activitati economice

Monitorul Oficial, Partea I nr. 21 din 09.01.2018 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizie nr. 1/2018, Senatul României

  Decizia nr. 1/2018 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 10-14 ianuarie 2018

 • Decizie nr. 2/2018, Senatul României

  Decizia nr. 2/2018 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 15-18 ianuarie 2018

 • Decizie nr. 657/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 657/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civila

 • Decizie nr. 728/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 728/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 21 din Legea nr. 211/2004 privind unele masuri pentru asigurarea protectiei victimelor infractiunilor

 • Hotarâre nr. 933/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 933/2017 privind aprobarea Programului statistic national multianual 2018-2020

 • Programul din 20.12.2017, Guvernul României

  Programul statistic national multianual 2018-2020, din 20.12.2017

 • Decizie nr. 31/2017, Colegiul Medicilor din România – CMR

  Decizia nr. 31/2017 privind stabilirea cuantumului taxei de evaluare profesionala în vederea recunoasterii titlurilor de medic specialist

Monitorul Oficial, Partea I nr. 20 din 09.01.2018 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 1/2018, Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Ordinul nr. 1/2018 pentru modificarea ordinelor presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale

 • Ordinul nr. 2/2018, Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Ordinul nr. 2/2018 privind aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale realizata de Societatea E.ON GAZ FURNIZARE – S.A.

 • Ordinul nr. 3/2018, Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Ordinul nr. 3/2018 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale realizate de Societatea DESIGN PROIECT – S.R.L.

 • Ordinul nr. 4/2018, Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Ordinul nr. 4/2018 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale realizate de Societatea EURO SEVEN INDUSTRY – S.R.L.

 • Ordinul nr. 5/2018, Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Ordinul nr. 5/2018 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale realizate de Societatea GAZMIR IASI – S.R.L.

 • Ordinul nr. 6/2018, Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Ordinul nr. 6/2018 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale realizate de Societatea GAZ SUD – S.A.

 • Ordinul nr. 7/2018, Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Ordinul nr. 7/2018 privind stabilirea tarifelor reglementate de distributie pentru operarea sistemului de distributie preluat si aprobarea preturilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, realizate de Societatea GAZ SUD – S.A. în calitate de operator desemnat sa preia operarea sistemului de distributie a gazelor naturale din localitatea Zimnicea, apartinatoare municipiului Zimnicea, judetul Teleorman

 • Ordinul nr. 8/2018, Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Ordinul nr. 8/2018 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale realizate de Societatea MEGACONSTRUCT – S.A.

 • Ordinul nr. 9/2018, Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Ordinul nr. 9/2018 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale realizate de Societatea MEHEDINTI GAZ – S.A.

 • Ordinul nr. 10/2018, Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Ordinul nr. 10/2018 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale realizate de Societatea NORD GAZ – S.R.L.

 • Ordinul nr. 11/2018, Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Ordinul nr. 11/2018 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale realizate de Societatea OTTO GAZ – S.R.L.

 • Ordinul nr. 12/2018, Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Ordinul nr. 12/2018 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale realizate de Societatea PREMIER ENERGY – S.R.L.

 • Ordinul nr. 13/2018, Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Ordinul nr. 13/2018 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale realizate de Societatea PRISMA SERV COMPANY – S.R.L.

 • Ordinul nr. 14/2018, Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Ordinul nr. 14/2018 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale realizate de Societatea TIMGAZ – S.A.

 • Ordinul nr. 15/2018, Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Ordinul nr. 15/2018 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale realizate de Societatea VEGA 93 – S.R.L.

 • Ordinul nr. 16/2018, Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Ordinul nr. 16/2018 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale realizate de Societatea WIROM GAS – S.A.

 • Ordinul nr. 17/2018, Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Ordinul nr. 17/2018 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie realizat de Societatea MIHOC OIL – S.R.L. si pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 131/2014 privind aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale realizata de Societatea Comerciala MIHOC OIL – S.R.L. si pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 si a anexei nr. 3 la Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 8/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale realizate de S.C. MIHOC OIL – S.R.L.

 • Ordinul nr. 18/2018, Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Ordinul nr. 18/2018 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie realizat de Societatea CONI – S.R.L. si pentru modificarea anexei nr. 3 si abrogarea anexelor nr. 1.a si nr. 2 la Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 112/2015 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale realizate de Societatea Comerciala CONI – S.R.L.

Monitorul Oficial, Partea I nr. 19 din 09.01.2018 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 8/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 8/2018 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 68/2015 pentru aprobarea unor masuri de gestionare a instrumentelor structurale din domeniul transporturilor

 • Decretul nr. 8/2018, Presedintele României

  Decretul nr. 8/2018 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 68/2015 pentru aprobarea unor masuri de gestionare a instrumentelor structurale din domeniul transporturilor

 • Hotarâre nr. 958/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 958/2017 pentru modificarea si completarea anexei nr. 1 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al judetului Dolj” la Hotarârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Dolj, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Dolj

 • Decizie nr. 3/2018, Prim-ministru

  Decizia nr. 3/2018 privind exercitarea cu caracter temporar a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului Culturii si Identitatii Nationale de catre doamna Chrisanta Daniela Zlavog

 • Decizie nr. 4/2018, Prim-ministru

  Decizia nr. 4/2018 privind unele masuri pentru exercitarea functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului Finantelor Publice

 • Decizie nr. 5/2018, Prim-ministru

  Decizia nr. 5/2018 privind numirea doamnei Cristiana-Doina Tudor în functia de presedinte cu rang de subsecretar de stat al Autoritatii pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar

 • Decizie nr. 6/2018, Prim-ministru

  Decizia nr. 6/2018 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, de catre domnul Florin Preda a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general al Oficiului National pentru Jocuri de Noroc

 • Decizie nr. 7/2018, Prim-ministru

  Decizia nr. 7/2018 privind aplicarea mobilitatii pentru domnul Mircea Popa din functia publica de secretar general la Ministerul Tineretului si Sportului în functia publica de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizie nr. 8/2018, Prim-ministru

  Decizia nr. 8/2018 privind aplicarea mobilitatii pentru domnul Ion Cristinel Rujan din functia publica de secretar general în cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala în functia publica de secretar general în cadrul Ministerului Tineretului si Sportului

 • Ordinul nr. 7331/2017, Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene

  Ordinul nr. 7331/2017 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 5.559/2017 privind aprobarea masurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat si ajutoare de minimis pentru îmbunatatirea competitivitatii economice prin cresterea productivitatii muncii în întreprinderi mici si mijlocii pe teritoriul acoperit de Investitia Teritoriala Integrata Delta Dunarii prin Programul operational regional 2014-2020

 • Ordinul nr. 2/2018, Ministerul Afacerilor Interne – MAI

  Ordinul nr. 2/2018 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2017 privind situatia centralizata a cladirilor care sunt necorespunzatoare din punctul de vedere al conditiilor de detentie

 • Circulara nr. 1/2018, Banca Nationala a României – BNR

  Circulara nr. 1/2018 privind nivelul ratei dobânzii de referinta a Bancii Nationale a României

 • Rectificarea din 09.01.2018, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind Decizia Consiliului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 606/2015, din 09.01.2018

 • Rectificarea din 09.01.2018, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 1.497/2017, din 09.01.2018

 • Rectificarea din 09.01.2018, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 1.498/2017, din 09.01.2018

Monitorul Oficial, Partea I nr. 18 din 09.01.2018 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 1539/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI

  Ordinul nr. 1539/2017 pentru închiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliara cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 1 din unitatea administrativ-teritoriala Marculesti, judetul Ialomita

 • Ordinul nr. 1540/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI

  Ordinul nr. 1540/2017 pentru închiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliara cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 3 din unitatea administrativ-teritoriala Praid, judetul Harghita

 • Ordinul nr. 1564/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI

  Ordinul nr. 1564/2017 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 12 unitati administrativ-teritoriale din judetul Prahova

 • Ordinul nr. 1598/2017, Ministerul Apelor si Padurilor

  Ordinul nr. 1598/2017 privind modificarea pct. 9 din anexa nr. 6 la Regulamentul privind atestarea persoanelor juridice care realizeaza lucrari de regenerare si întretinere a semintisurilor si plantatiilor, lucrari de îngrijire a arboretelor, precum si atestarea persoanelor fizice si juridice care efectueaza proiectarea si/sau executa lucrari de îmbunatatiri funciare în domeniul silvic, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor si padurilor nr. 1.763/2015

Monitorul Oficial, Partea I nr. 17 din 08.01.2018 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 9/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 9/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului

 • Decretul nr. 9/2018, Presedintele României

  Decretul nr. 9/2018 privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului

 • Legea nr. 10/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 10/2018 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 8/2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea si utilizarea fondurilor externe nerambursabile si a cofinantarii publice nationale, pentru obiectivul “Cooperare teritoriala europeana”, în perioada 2014-2020

 • Decretul nr. 10/2018, Presedintele României

  Decretul nr. 10/2017 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 8/2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea si utilizarea fondurilor externe nerambursabile si a cofinantarii publice nationale, pentru obiectivul “Cooperare teritoriala europeana”, în perioada 2014-2020

 • Ordinul nr. 158/2017, Ministerul Afacerilor Interne – MAI

  Ordinul nr. 158/2017 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Directiei Generale Anticoruptie

 • Regulamentul din 19.12.2017, Ministerul Afacerilor Interne – MAI

  Regulamentul de organizare si functionare a Directiei Generale Anticoruptie din 19.12.2017

 • Decizie nr. 83/2017, Înalta Curte de Casatie si Justitie – ÎCCJ

  Decizia nr. 83/2017 privind examinarea sesizarii formulate de Curtea de Apel Iasi – Sectia litigii de munca si asigurari sociale, în vederea pronuntarii unei hotarâri prealabile cu privire la urmatoarele chestiuni de drept

 • Rectificarea din 08.01.2017, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind Decizia prim-ministrului nr. 722/2017, din 08.01.2018

Monitorul Oficial, Partea I nr. 16 din 08.01.2018 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 1566/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI

  Ordinul nr. 1566/2017 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 13 unitati administrativ-teritoriale din judetul Teleorman

Monitorul Oficial, Partea I nr. 15 din 08.01.2018 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotarâre nr. 953/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 953/2017 privind modificarea, dupa caz, a descrierii tehnice a unor bunuri imobile apartinând domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor si în concesiunea Companiei Nationale “Administratia Porturilor Dunarii Maritime” – S.A. Galati, din portul Isaccea, portul Tulcea si portul Macin, prevazute în anexa nr. 16 la Hotarârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a executarii lucrarilor de cadastru si publicitate imobiliara

 • Ordinul nr. 1560/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI

  Ordinul nr. 1560/2017 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unitati administrativ-teritoriale din judetul Botosani

 • Ordinul nr. 1562/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI

  Ordinul nr. 1562/2017 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unitati administrativ-teritoriale din judetul Gorj

 • Ordinul nr. 1563/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI

  Ordinul nr. 1563/2017 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 10 unitati administrativ-teritoriale din judetul Hunedoara

 • Ordinul nr. 5638/2017, Ministerul Educatiei Nationale – MEN

  Ordinul nr. 5638/2017 privind aprobarea programei scolare a disciplinei optionale pentru învatamântul liceal “Adolescenta si autocunoastere – clasele IX-XII”

Monitorul Oficial, Partea I nr. 14 din 08.01.2018 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotarâre nr. 959/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 959/2017 pentru modificarea Hotarârii Guvernului nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/prescolar si stabilirea finantarii de baza de la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/prescolar, pentru toti prescolarii si elevii din învatamântul general obligatoriu particular si confesional acreditat, precum si pentru cei din învatamântul profesional si liceal acreditat, particular si confesional

 • Ordinul nr. 1542/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI

  Ordinul nr. 1542/2017 privind abrogarea unor dispozitii cuprinse în ordine ale directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara

 • Ordinul nr. 4160/2017, Agentia Nationala de Administrare Fiscala – ANAF

  Ordinul nr. 4160/2017 privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor 101 “Declaratie privind impozitul pe profit” si 120 “Decont privind accizele”

 • Ordinul nr. 1574/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI

  Ordinul nr. 1574/2017 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor din unitatea administrativ-teritoriala Poiana Ilvei din judetul Bistrita-Nasaud

 • Ordinul nr. 1581/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI

  Ordinul nr. 1581/2017 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 10 unitati administrativ-teritoriale din judetul Bacau

 • Ordinul nr. 1584/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI

  Ordinul nr. 1584/2017 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritoriala Magurele din judetul Ilfov

 • Ordinul nr. 1644/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI

  Ordinul nr. 1644/2017 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unitati administrativ-teritoriale din judetul Vaslui

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 2 din 05.01.2018 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 05.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 05.01.2018 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – U.A.T. Oras Darabani, Darabani, judetul Botosani, anunta Raportul anual al contractelor de finantare nerambursabile alocate în anul 2017 pentru activitati sportive, culturale si educatie

 • Achizitia publica de servicii din 05.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 05.01.2018 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Simian, judetul Mehedinti, anunta Raportul anual al contractelor de finantare nerambursabile alocate în anul 2017 pentru domeniile: sport, cultura-religie

 • Achizitia publica de servicii din 05.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 05.01.2018 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Gârbau, Gârbau, judetul Cluj, anunta Raportul anual al contractelor de finantare nerambursabile alocate în anul 2017 pentru activitati sportive

 • Achizitia publica de servicii din 04.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 04.01.2018 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Comuna Ploscuteni, sat Ploscuteni, Ploscuteni, judetul Vrancea, urmeaza sa concesioneze un teren în suprafata de 220.007 mp, teren neproductiv, în vederea amenajarii unor iazuri piscicole

 • Achizitia publica de servicii din 04.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 04.01.2018 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Piatra-Neamt, Piatra-Neamt, judetul Neamt, urmeaza sa concesioneze terenuri, în vederea realizarii de retele de canalizatii subterane pentru retelele de comunicatii prin cablu, în lungime de 11.292 metri

 • Achizitia publica de servicii din 03.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 03.01.2018 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Orasul Boldesti-Scaeni, judetul Prahova, urmeaza sa concesioneze un teren cu suprafata de 6.208 mp, pentru activitati de servicii sau productie nepoluante

Monitorul Oficial, Partea I nr. 13 din 05.01.2018 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 1506/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI

  Ordinul nr. 1506/2017 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unitati administrativ-teritoriale din judetul Botosani

 • Regulamentul nr. 2/2017, Comitetul National pentru Supravegherea Macroprudentiala

  Regulamentul nr. 2/2017 privind metodologia si procedura utilizate pentru stabilirea amortizoarelor de capital si sfera de aplicare a acestor instrumente

Monitorul Oficial, Partea I nr. 12 din 05.01.2018 Deschide în Lege5.ro ›

 • Regulamentul nr. 2/2017, Banca Nationala a României – BNR

  Regulamentul nr. 2/2017 pentru modificarea si completarea Regulamentului Bancii Nationale a României nr. 5/2013 privind cerinte prudentiale pentru institutiile de credit

 • Hotarâre nr. 935/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 935/2017 privind actualizarea valorii de inventar si a denumirii imobilelor aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Sanatatii prin Spitalul de Psihiatrie Gataia

 • Hotarâre nr. 941/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 941/2017 privind trecerea unui bun imobil din domeniul privat al statului în domeniul public al statului si în administrarea Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Tulcea

 • Ordinul nr. 1569/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI

  Ordinul nr. 1569/2017 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unitati administrativ-teritoriale din judetul Bistrita-Nasaud

 • Ordinul nr. 1849/2017, Ministerul Transporturilor – MT

  Ordinul nr. 1849/2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli modificat pe anul 2017 al Autoritatii Feroviare Române – AFER

Monitorul Oficial, Partea I nr. 11 din 05.01.2018 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotarâre nr. 942/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 942/2017 privind aprobarea Planului national de gestionare a deseurilor

 • Hotarâre nr. 949/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 949/2017 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata

 • Normele metodologice din 28.12.2017, Guvernul României

  Normele metodologice pentru aplicarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata din 28.12.2017

 • Hotarâre nr. 952/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 952/2017 privind trecerea unor parti de imobil, aflate în administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, din domeniul privat al statului în domeniul public al statului si transmiterea acestora în folosinta gratuita a Asociatiei Române pentru Transparenta, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative

 • Ordinul nr. 2824/2017, Ministerul Culturii si Identitatii Nationale

  Ordinul nr. 2824/2017 pentru stabilirea personalului împuternicit sa constate contraventii si sa aplice amenzile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul institutiilor publice de cultura, precum si pentru aprobarea modelului legitimatiei persoanelor împuternicite si a modelului procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor

 • Ordinul nr. 3725/2017, Ministerul Justitiei – MJ

  Ordinul nr. 3725/2017 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Bazei de aprovizionare, gospodarire si reparatii

 • Regulamentul din 06.12.2017, Ministerul Justitiei – MJ

  Regulamentul de organizare si functionare al Bazei de aprovizionare, gospodarire si reparatii din 06.12.2017

 • Ordinul nr. 5645/2017, Ministerul Educatiei Nationale – MEN

  Ordinul nr. 5645/2017 privind aprobarea Metodologiei de evaluare a calitatii proiectelor de manuale scolare pentru învatamântul preuniversitar pentru anul scolar 2018-2019

 • Metodologia din 12.12.2017, Ministerul Educatiei Nationale – MEN

  Metodologia de evaluare a calitatii proiectelor de manuale scolare pentru învatamântul preuniversitar pentru anul scolar 2018-2019, din 12.12.2017

Monitorul Oficial, Partea I nr. 10 din 05.01.2018 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotarâre nr. 928/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 928/2017 privind aprobarea Amendamentului convenit între Guvernul României si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 13 aprilie 2017, 2 iunie 2017, 21 septembrie 2017 si 27 septembrie 2017 la Acordul de împrumut (Proiectul privind modernizarea sistemului de asistenta sociala) dintre România si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 8 iulie 2011

 • Amendamentul din 27.09.2017, Ministerul Finantelor Publice – MFP

  Amendamentul convenit între Guvernul României, prin Ministerul Finantelor Publice, si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 13 aprilie 2017, 2 iunie 2017, 21 septembrie 2017 si 27 septembrie 2017 la Acordul de împrumut (Proiectul privind modernizarea sistemului de asistenta sociala) dintre România si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 8 iulie 2011

 • Hotarâre nr. 962/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 962/2017 privind aprobarea tarifului pentru unele operatiuni efectuate de Oficiul National al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului de pe lânga tribunale

 • Hotarâre nr. 963/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 963/2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii “Drum de legatura DN 5 – Soseaua de Centura – Pod Prieteniei km 61+400″, judetul Giurgiu

 • Ordinul nr. 1565/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI

  Ordinul nr. 1565/2017 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unitati administrativ-teritoriale din judetul Vrancea

 • Ordinul nr. 3254/2017, Ministerul Finantelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 3254/2017 privind Registrul de evidenta fiscala pentru persoanele fizice, contribuabili potrivit titlului IV din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

 • Ordinul nr. 5658/2017, Ministerul Educatiei Nationale – MEN

  Ordinul nr. 5658/2017 privind modificarea Ordinului ministrului educatiei nationale nr. 4.315/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea activitatii manageriale desfasurate de catre inspectorii scolari generali, inspectorii scolari generali adjuncti din inspectoratele scolare si directorii caselor corpului didactic

Monitorul Oficial, Partea I nr. 9 din 04.01.2018 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotarâre nr. 934/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 934/2017 privind aprobarea unor modificari si completari în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apararii Nationale, situate în judetele Cluj, Prahova, Dolj, Buzau, Constanta, Ilfov, Galati, Covasna, Tulcea, Mures, Iasi, Brasov, Braila si municipiul Bucuresti

 • Hotarâre nr. 936/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 936/2017 pentru aprobarea listei cuprinzând categoriile de informatii secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau detinute de Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene sau de institutiile publice si organele de specialitate ale administratiei publice centrale din subordinea acestuia, precum si termenele de clasificare aferente

 • Hotarâre nr. 938/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 938/2017 pentru modificarea si completarea anexei nr. 4 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului Buzias” la Hotarârea Guvernului nr. 977/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Timis, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Timis

 • Decizie nr. 2/2018, Prim-ministru

  Decizia nr. 2/2018 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, de catre domnul Andi Nodit a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului pentru Relatia cu Parlamentul

 • Ordinul nr. 1538/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI

  Ordinul nr. 1538/2017 pentru abrogarea Ordinului directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 1.204/2016 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unitati administrativ-teritoriale din judetul Braila

 • Ordinul nr. 1568/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI

  Ordinul nr. 1568/2017 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 7 unitati administrativ-teritoriale din judetul Arges

Monitorul Oficial, Partea I nr. 8 din 04.01.2018 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 277/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 277/2017 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2017 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice

 • Decretul nr. 1311/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 1311/2017 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2017 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice

 • Legea nr. 278/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 278/2017 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 28/2017 pentru completarea art. 6 din Legea nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, precum si pentru stabilirea unor masuri de aplicare a acesteia

 • Decretul nr. 1312/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 1312/2017 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 28/2017 pentru completarea art. 6 din Legea nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, precum si pentru stabilirea unor masuri de aplicare a acesteia

 • Legea nr. 1/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 1/2018 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei

 • Decretul nr. 1/2018, Presedintele României

  Decretul nr. 1/2018 privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei

 • Ordinul nr. 4142/2017, Agentia Nationala de Administrare Fiscala – ANAF

  Ordinul nr. 4142/2017 pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.626/2016 privind stabilirea listei jurisdictiilor raportoare, cu care România va colabora în baza Acordului multilateral al autoritatilor competente pentru schimb automat de informatii privind conturile financiare, a listei institutiilor financiare nonraportoare si a listei conturilor excluse, prevazute în instrumentele juridice de drept international la care România s-a angajat din perspectiva schimbului automat de informatii financiare

 • Hotarâre nr. 943/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 943/2017 pentru aprobarea schemei “Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a produsului tomate în spatii protejate”, pentru anul 2018

Monitorul Oficial, Partea I nr. 7 din 04.01.2018 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotarâre nr. 111/2017, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotarârea nr. 111/2017 privind adoptarea integrala a Normelor obligatorii din Cadrul international de practici profesionale ale auditului intern, editia 2017 (IPPF 2017)

 • Ordinul nr. 714/2017, Ministerul Cercetarii si Inovarii

  Ordinul nr. 714/2017 pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli rectificate pe anul 2017 ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Ministerului Cercetarii si Inovarii

 • Ordinul nr. 754/2017, Ministerul Cercetarii si Inovarii

  Ordinul nr. 754/2017 pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli rectificate pe anul 2017 ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Ministerului Cercetarii si Inovarii

 • Ordinul nr. 755/2017, Ministerul Cercetarii si Inovarii

  Ordinul nr. 755/2017 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2017 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare Aerospatiala “Elie Carafoli” – I.N.C.A.S. în coordonarea Ministerului Cercetarii si Inovarii

Monitorul Oficial, Partea I nr. 6 din 04.01.2018 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotarâre nr. 955/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 955/2017 privind modificarea datelor de identificare si actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea unor unitati din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

 • Hotarâre nr. 956/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 956/2017 privind aprobarea unor modificari si completari în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apararii Nationale, situate în judetele Neamt, Sibiu, Cluj, Arges, Bacau, Vrancea, Buzau, Dâmbovita, Maramures, Galati si municipiul Bucuresti

 • Hotarâre nr. 957/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 957/2017 privind rechemarea si numirea unui consul general

 • Ordinul nr. 157/2017, Ministerul Apararii Nationale – MApN

  Ordinul nr. 157/2017 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului apararii nationale nr. M.129/2009 privind conducerea unitatilor sanitare cu paturi din reteaua sanitara a Ministerului Apararii Nationale

 • Regulamentul din 05.12.2017, Ministerul Apararii Nationale – MApN

  Regulamentul privind organizarea si desfasurarea concursului/examenului în vederea încadrarii functiei de comandant în unitatile sanitare cu paturi din reteaua sanitara a Ministerului Apararii Nationale din 05.12.2017

 • Hotarâre nr. 12/2017, Camera Consultantilor Fiscali – CCF

  Hotarârea nr. 12/2017 privind aprobarea cotizatiilor, a termenelor de plata si a obligatiilor declarative pentru membrii Camerei Consultantilor Fiscali în anul 2018

 • Circulara nr. 26/2017, Banca Nationala a României – BNR

  Circulara nr. 26/2017 privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din aur cu tema Istoria aurului – Coroana reginei Elisabeta a României

Monitorul Oficial, Partea I nr. 5 din 03.01.2018 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizie nr. 553/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 553/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 100 alin. (1) lit. c) si alin. (3) din Codul penal si ale art. 83, art. 86, art. 96 si art. 97 alin. (4) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 • Decizie nr. 659/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 659/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 93 alin. (1) pct. 4 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012

 • Legea nr. 3/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 3/2018 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2018

 • Decretul nr. 3/2018, Presedintele României

  Decretul nr. 3/2018 privind promulgarea Legii bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2018

Monitorul Oficial, Partea I nr. 4 din 03.01.2018 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizie nr. 487/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 487/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 39 alin. (1) si (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizie nr. 647/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 647/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 100 alin. (1) si (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici

 • Decizie nr. 648/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 648/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. XVIII alin. (2) teza finala din Legea nr. 2/2013 privind unele masuri pentru degrevarea instantelor judecatoresti, precum si pentru pregatirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila

 • Legea nr. 2/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018

 • Decretul nr. 2/2018, Presedintele României

  Decretul nr. 2/2018 privind promulgarea Legii bugetului de stat pe anul 2018

Monitorul Oficial, Partea I nr. 3 din 03.01.2018 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 276/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 276/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 321/2006 privind regimul acordarii finantarilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau actiunile privind sprijinirea activitatii românilor de pretutindeni si a organizatiilor reprezentative ale acestora, precum si a modului de repartizare si de utilizare a sumei prevazute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru aceasta activitate

 • Decretul nr. 1310/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 1310/2017 privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 321/2006 privind regimul acordarii finantarilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau actiunile privind sprijinirea activitatii românilor de pretutindeni si a organizatiilor reprezentative ale acestora, precum si a modului de repartizare si de utilizare a sumei prevazute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru aceasta activitate

 • Hotarâre nr. 932/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 932/2017 pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Centrul regional de cercetari avansate pentru boli emergente, zoonoze si siguranta alimentara – ROVETEMERG” la Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara “Ion Ionescu de la Brad” din Iasi

 • Decizie nr. 1/2018, Prim-ministru

  Decizia nr. 1/2018 pentru exercitarea atributiilor presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale

Monitorul Oficial, Partea I nr. 2 din 03.01.2018 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 5509/2017, Ministerul Educatiei Nationale – MEN

  Ordinul nr. 5509/2017 privind aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si exercitarea activitatii de audit public intern la nivelul Ministerului Educatiei Nationale si în entitatile publice aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Educatiei Nationale la nivelul carora nu exista norme specifice de audit public intern, întocmite conform prevederilor Hotarârii Guvernului nr. 1.086/2013, si a Cartei Auditului Intern aplicabile Compartimentului de audit intern al Ministerului Educatiei Nationale

 • Ordinul nr. 1559/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI

  Ordinul nr. 1559/2017 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unitati administrativ-teritoriale din judetul Vâlcea

 • Hotarâre nr. 29/2017, Ordinul Asistentilor Medicali Geneneralisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România – OAMGMAMR

  Hotarârea nr. 29/2017 pentru aprobarea Procedurii de suspendare si de retragere a calitatii de membru al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România

 • Procedura din 04.12.2017, Ordinul Asistentilor Medicali Geneneralisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România – OAMGMAMR

  Procedura de suspendare si de retragere a calitatii de membru al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România din 04.12.2017

 • Ordinul nr. 1529/2017, Ministerul Apelor si Padurilor

  Ordinul nr. 1529/2017 privind aprobarea Instructiunilor pentru organizarea si desfasurarea licitatiilor publice pentru atribuirea contractelor de închiriere a unor bunuri imobile, proprietate publica a statului, aflate în administrarea Administratiei Nationale “Apele Române”, a Contractului-cadru de închiriere a bunurilor imobile aflate în proprietatea publica a statului si în administrarea Administratiei Nationale “Apele Române”, precum si a Listei cuprinzând bunurile imobile propuse spre închiriere si durata închirierii

 • Instructiunile din 27.11.2017, Ministerul Apelor si Padurilor

  Instructiunile pentru organizarea si desfasurarea licitatiilor publice pentru atribuirea contractelor de închiriere a unor bunuri imobile, proprietate publica a statului, aflate în administrarea Administratiei Nationale “Apele Române” din 27.11.2017

 • Contractul din 27.11.2017, Ministerul Apelor si Padurilor

  Contractul-cadru de închiriere a bunurilor imobile aflate în proprietatea publica a statului si în administrarea Administratiei Nationale “Apele Române” din 27.11.2017

Monitorul Oficial, Partea I nr. 1 din 03.01.2018 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decretul nr. 1313/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 1313/2017 privind eliberarea din functie a unui judecator

 • Decretul nr. 1314/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 1314/2017 privind eliberarea din functie a unui judecator

 • Ordinul nr. 1484/2017, Ministerul Sanatatii – MS

  Ordinul nr. 1484/7310/2017 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice cu privire la asigurarea continuitatii asistentei medicale primare prin centrele de permanenta, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al ministrului administratiei si internelor nr. 697/112/2011

 • Ordinul nr. 7310/2017, Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene

  Ordinul nr. 1484/7310/2017 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice cu privire la asigurarea continuitatii asistentei medicale primare prin centrele de permanenta, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al ministrului administratiei si internelor nr. 697/112/2011

 • Hotarâre nr. 909/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 909/2017 privind modificarea si completarea anexei nr. 10 la Hotarârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum si transmiterea unor imobile apartinând domeniului public al statului din administrarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara în administrarea unor oficii de cadastru si publicitate imobiliara

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 1 din 03.01.2018 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 03.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 03.01.2018 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Orasul Agnita, Agnita, judetul Sibiu, aduce la cunostinta publica atribuirea contractelor de finantare nerambursabila în anul 2017, pentru domeniul culte religioase

 • Achizitia publica de servicii din 03.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 03.01.2018 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – anunta Raportul anual al contractelor de finantare nerambursabile alocate în anul 2017 pentru activitati sportive

 • Achizitia publica de servicii din 03.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 03.01.2018 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Orasul Somcuta Mare, Somcuta Mare, judetul Maramures, prezinta raportul anual cuprinzând programele finantate, beneficiarii si rezultatele contractelor de finantare nerambursabila de la bugetul local al Orasului Somcuta Mare pe anul 2017

 • Achizitia publica de servicii din 03.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 03.01.2018 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Municipiului Miercurea-Ciuc, Miercurea-Ciuc, judetul Harghita, anunta Raportul anual al finantarilor nerambursabile pe anul 2017 pentru sprijinirea cultelor religioase recunoscute din România

 • Achizitia publica de servicii din 29.12.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 29.12.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Comuna Ceahlau, cu sediul în localitatea Ceahlau, judetul Neamt, urmeaza sa concesioneze o suprafata de 429 mp teren curti-constructii, situata în localitatea Ceahlau, punctul Durau

 • Achizitia publica de servicii din 03.01.2018, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 03.01.2018 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Municipiului Miecurea-Ciuc, Miercurea-Ciuc, judetul Harghita, anunta Raportul anual al finantarilor nerambursabile de la bugetul cultural al Municipiului Miercurea-Ciuc în anul 2017


Vezi toate Monitoarele Oficiale din luna Februarie ›
離婚したくない

https://best-mining.com.ua

medicaments-24.com/cialis-tadalafil/cialis-5-mg/