17 Octombrie, 2019

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la TheWorldAthome.ro. Contact: legestart.

Discriminarea prin concediere

O fostă angajată înaintează acţiune în justiţie, în urma faptului că i-a fost desfăcut contractul de muncă, din motive pe care reclamanta le consideră discriminatorii. Problema repunerii în drepturi se ... ...

continuare →

Creanțe stabilite în favoarea autorităților publice

Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a luat în examinare sesizarea formulată de Tribunalul București în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile cu privire la dezlegarea următoarei chestiuni de drept: “Care este termenul de prescripție a dreptului de a obține executarea silită aplicabil creanțelor stabilite în favoarea autorităților publice cu titlu de despăgubiri civile datorate de cadrele militare în temeiul Ordonanței Guvernului nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor, ca urmare a soluționării acțiunii civile în cadrul unui proces penal?”. Prin sesizare s-a solicitat să se clarifice care este termenul de prescripție aplicabil unei anumite categorii de creanțe, operațiune ce presupune, așa cum reține instanța de trimitere, identificarea naturii juridice a creanței în cauză, pentru ca apoi chestiunea termenului de prescripție a dreptului de a obține executarea silită să decurgă automat din aceasta.ÎCCJ a respins, ca inadmisibilă, sesizarea. “Caracterul pluridisciplinar al problemei de drept ...

continuare →

Rambursarea anticipată a creditului

Prin intermediul întrebării preliminare cu care a fost sesizată, Curtea de Juatiţie a Uniunii Europene – CJUE – a avut a răspunde dacă articolul 16 alineatul (1) din Directiva 2008/48 trebuie interpretat în sensul că ... ...

continuare →
куда вложить деньги чтобы заработать

profvest.com

google search engine optimization